banner

De Oisterwijkse Kleine Meijerij over Van Oppenraaij


In 1905 vierde schoolopziener Willem van Oppenraaij zijn 25-jarig schoolopzienersjubileum. Ter gelegenheid daarvan werd een prachtig handgeschreven en ingekleurd album gemaakt waarin alle scholen uit de onder zijn inspectie vallende districten, waaronder die van Oisterwijk, fraai vermeld werden. In het nieuwe nummer van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij (2017, nummer 4) schrijft zijn oomzegger Oisterwijker Frans Schure een artikel over deze boeiende man. Van Oppenraaij, afkomstig uit Bemmel, woonde onder meer in villa Eureka aan de Haarenseweg 1.

• De voorzijde van het jubileumboekje (coll. Brabant-collectie Tilburg University)

Dokter Koos Vermuë werd nieuwsgierig naar wie hem in de afgelopen eeuwen in Oisterwijk in het medisch ambacht voorgingen en kwam daarbij op het spoor van dokter Antoon van den Heuvel die van 1883 tot 1910 in Oisterwijk werkzaam was. Hij was de opvolger van dokter Bolsius en werd in 1883 tegen een jaarsalaris van € 1000,00 aangesteld als gemeente-arts te Oisterwijk. Hij woonde aan De Lind 40. Oisterwijk telde toen zo’n 2900 inwoners. Vermuë vertelt over Van den Heuvel, zijn werk en het Oisterwijk van toen, in het bijzonder ook de lokale gezondheidssituatie.

In zijn serie over de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog schrijft Anton van Dorp over een windhoos die in 1914 de boerderij van Johannes van de Ven aan de Heusdensebaan verwoeste (nu nr. 94) en die Adriana, de oudste dochter in het gezin van de Ven, het leven kostte. Zij kwam om door een vallende balk en reddingshandelingen door ingekwartierde militairen mochten niet meer baten. Ook een foto van ingekwartierde militairen bij Cornelis Manuel van Zon.

De familie Van Oppenraaij in de tuin van villa Eureka (coll. F. Schure).

Het nummer bevat verder nog een artikel van Joost van der Loo over Bart Mutsaers uit Udenhout die recent zijn honderdste verjaardag mocht vieren en Annie van Roessel schrijft over een brand die in 1888 enkele boerderijen in de Winkelschehoek in Udenhout in de as legde. Van der Loo besteedt verder aandacht aan het merkwaardige notitieboekje van de Helvoirtse bakker Jo Hoevenaars. Dit boekje geeft een mooie inkijk in het turbulente leven van deze man.

Tot slot weer een aantal Haarense zegswijzen in dialect van Cees Verhoeven. De webtip wijst op de website www.velehanden.nl  waar door inzet van vele vrijwilligers archieven online toegankelijk worden gemaakt. De boekaankondigingen attenderen op recent verschenen historische boeken: over twintig jaar Wiekentkunst in Moergestel, het riviertje de Reusel, Moergestelse gedichten, 75 Jaar Sinterklaasfeest in Oisterwijk en het Middeleeuwse Udenhout. Daarnaast bevat dit nummer traditiegetrouw een overzicht van alle artikelen en literatuuraankondigingen in de afgelopen jaargang.

Deze aflevering 4 van De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk, Novy van Wezel te Moergestel en het Heemcentrum van De Kleine Meijerij aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk.

Delen: