banner

Alzheimercafé Oisterwijk vastgelegd


Vastgelegd, op de gevoelige plaat wel te verstaan, want in Dementievriendelijk Oisterwijk mag er wel wat extra aandacht voor zijn.

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Iemand met de ziekte van Alzheimer krijgt problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte erger wordt, ontstaan steeds meer problemen met dagelijkse vaardigheden. Zowel voor de persoon met Alzheimer als de naasten heeft de ziekte erg veel impact. Ondersteuning in dit proces is van groot belang. Daarom is het goed dat er door heel Nederland Alzheimer café’s zijn geopend.

Het Alzheimer café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. In het Alzheimer café kunnen lotgenoten met elkaar praten en ervaringen en informatie uitwisselen. Het Alzheimer café in oisterwijk vindt plaats elke derde dinsdagavond van de maand. De avonden wordt geleid door een team bestaande uit 2 gespreksleiders en een groep van vrijwilligers die nauw bij het café zijn betrokken. In een cyclus van een jaar komen maandelijks allerlei onderwerpen aan bod die met dementie te maken hebben.

Aandachtig luisteren de bezoekers naar enkele sprekers (Foto: Marijke Brocken).

Juridisch

Op dinsdag 21 november is in het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel gesproken over financiële zaken, bewindvoering en mentorschap bij dementie. Als de persoon met dementie niet meer zelfredzaam is op zakelijk gebied, is het belangrijk dat dit voor hem/haar wordt geregeld en dat de rechten worden gewaarborgd. Mantelzorgers krijgen te maken met wetten en regels die bedoeld zijn voor de bescherming van de persoon met dementie, maar ook om mogelijkheden te creëren om als mantelzorger de belangen te behartigen van die persoon.

Aanwezig was mw. Mr. J.L. Driessen-Kleijn, kandidaat notaris van De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs. In een interview is ingegaan op deze ontwikkelingen en is gesproken o.a. over mentorschap, bewindvoering en euthanasieverklaring. Aan de hand van een beschrijving van de fases in het proces naar volledige dementie werd aangegeven welke zaken in welk stadium het beste geregeld zouden kunnen worden. Na de pauze konden vragen worden gesteld, o.a. over het opmaken van een levenstestament. Aanwezigen typeerden de avond als leerzaam, nuttig en bovenal als bijzonder informatief.

Deze avond werd door Marijke Brocken vastgelegd, uiteraard met toestemming van de aanwezigen. Haar foto’s zullen regelmatig de berichten van het Alzheimercafé begeleiden…

Volgende

De avonden van het Alzheimercafé worden goed bezocht (Foto: Marijke Brocken).

Wilt u meer weten over het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel? Kom vrijblijvend langs; de volgende café avond is op dinsdag 19 december. Dan staat het thema centraal “Hoe wordt de diagnose gesteld bij dementie?” Als gastspreker is een klinisch geriater uitgenodigd die zal vertellen over zijn werk als klinisch geriater. Ingegaan zal worden op het belang van het onderkennen en behandelen van ziekten die dementie symptomen veroorzaken. Ook zal ter sprake komen welke ziektebeelden er zijn. Omdat tot nu toe nog geen behandeling bestaat ter genezing van dementie zal aan bod komen welke medische en psychosociale behandeling ingezet kan worden voor de patiënt en de mantelzorger.

U bent van harte welkom, inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 – 22.00 uur, locatie De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk.

DTZ logo low

Delen: