banner

Versmelting scheikunde en natuurkunde bij EKWC Oisterwijk


Beeldende kunst, door middel van een versmelting van scheikunde en natuurkunde; in de afgelopen paar weken heeft zich een uiterst unieke samenwerking voorgedaan:

Studenten werken samen aan nieuwe kunstvormen

Studenten van zowel de opleiding tot docent Scheikunde, docent Natuurkunde en docent Beeldende Kunst en Vormgeving hebben coöperatief gewerkt aan een interdisciplinair project. De doelstelling was onder meer een stevig samenwerkingsverband tot stand brengen wat zich ook kan laten gelden in andere contexten. Zo is het de bedoeling dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs interdisciplinair gaan collaboreren.

Een van de resultaten die worden tentoongesteld.

In het project was er spraken van een tweedeling. Een aantal studenten werd gevraagd een workshop te ontwikkelen voor middelbare scholieren voor het Durendael te Oisterwijk. De workshop laat duidelijk de versmelting zien tussen scheikunde, natuurkunde en de beeldende kunst. Gelijktijdig heeft een tweede partij zich geconcentreerd op de vraag vanuit Sundaymorning@ekwc, om krachten te bundelen en al experimenterend te zoeken naar mogelijke nieuwe of onbekende eigenschappen van klei. Door de collaboratie was het mogelijk materiaalkennis van de scheikunde- en natuurkundestudent te combineren met de experimentele vaardigheden van de beeldende student.

De resultaten van het gehele project worden in het Europees Keramisch Werkcentrum te Oisterwijk tentoon gesteld. Deze expositie vind plaats op 17-11-2017, van 9.45 tot 15.00. U bent van harte welkom!

Delen: