banner

Besluit doorbraak monumentale muur KVL Oisterwijk uitgesteld


Het pand is met heel veel gemeenschapsgeld opgeknapt; de stoommachine is met heel veel vrijwillige handen draaiend gemaakt; ook de machinekamer is opgeknapt met veel voorzichtigheid en zo goed mogelijk in authentieke stijl; het erfgoed moet zo goed mogelijk behouden blijven.

Recent werd bekend dat de provincie een verzoek heeft neergelegd bij de monumentencommissie voor het realiseren van een voetgangersdoorgang in een monumentale muur met muurschildering, in de machinekamer van de KVL, de ruimte waar de stoommachine staat. Eerder werd het besluit opgeschoven vanwege ontbrekende tekeningen en Franca van der Horst (VVD) liet toen weten te gaan kijken wat ze kan doen tegen het beschadigen van deze muur en het kunstwerk. Afgelopen maandag is het plan wederom voorgelegd aan de Monumentencommissie, maar deze heeft nog geen besluit genomen. Er ontbreken nog enkele technische details van de te bouwen inrichting in het Ketelhuis.

Mocht de monumentencommissie eind deze maand alsnog instemmen, volgt er een besluit van het college (burgemeester en wethouders) en daarna kan bij instemming de aannemer zijn gang gaan. Zover is het nog niet.

 

De bezwaren van historici en liefhebbers van het industrieel erfgoed zijn duidelijk: de doorbraak in de muur is ongewenst. Die bezwaren staan overigens los van het mooie plan tot de realisatie van een brouwerij; velen zien deze herbestemming als een goede toepasselijke invulling.

Eerdere informatie over dit onderwerp:

 

Het door de provincie gerestaureerde monumentale pand herbergt de stoommachine, en in het naastgelegen voormalige ketelhuis komt een brouwerij. Tussen beide ruimten staat een muur met een enorme muurschildering. Om beide ruimten beter met elkaar te kunnen verbinden, wil de provincie in die muur een doorgang maken, waarbij de authentieke tegelwand en een deel van het pleisterwerk doorbroken moeten worden; een risico op schade aan de muurschildering, alsmede een inbreuk op de beschermde authentieke wand, lijkt onvermijdelijk.

Op de foto de betreffende muur, met rechts een nis die ook gebruikt zou kunnen worden, en links de gewenste locatie van de doorgang (Foto: Joris van der Pijll).

Op de muur is een grote wandschildering aangebracht van een leerlooier met wereldbol. De schilderingen zijn van 1940 en tijdens de restauratie geconserveerd en bijgewerkt. Onder het toeziend oog van deze ‘leerlooier’, draait met regelmaat de gerestaureerde stoommachine, menig inwoner is daar de laatste jaren een kijkje gaan nemen en vele fotoliefhebbers genieten er van de bijzondere sfeer. De muurschildering, met ledersoorten en kenmerkende sierranden, boven het oorspronkelijke en eveneens gerestaureerde tegelwerk, is van de architect Nikolaus (Niko) Weigand. Weigand was de vroegere leidinggevende van het in 1940 opgerichte Bouwbureau van de KVL, waarover we in het boek 100 Verhalen van de Looierij uitgebreide informatie lezen.

Deze bijzondere muurschildering en de authentieke omgeving dreigen te worden beschadigd, en de authentieke muur zal worden aangetast, met het realiseren van een bouwkundige doorgang. Niet alleen de werkzaamheden kunnen een risico vormen voor bijvoorbeeld scheurvorming, en de tekening onherstelbaar beschadigen, maar ook de inbreuk die een dergelijke doorgang veroorzaakt in deze authentieke muur en weergave, zou ongewenst zijn. Dit terwijl er enkele meters rechts al een bestaande nis is die gebruikt kan worden (zie foto), en ook in de naastgelegen bergruimte links zou een doorgang mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Tot slot zijn er bezwaren, omdat eenmaal gesloopt, deze schade nooit meer in de huidige staat herstelt kan worden.

Het zou bij de huidige herbestemming en restauratie van de KVL een zoveelste vernietiging betekenen van industrieel erfgoed en kunst, zoals eerder een muurschildering werd overgeschilderd, de gedenksteen aan weer en wind blijft overgeleverd en een oude stoomketel naar de ijzerboer werd afgevoerd.

 

Delen: