banner

Wie maakt er eigenlijk de dienst uit in Oisterwijk?


Als regerende politieke partijen zich hardop afvragen wie er nu eigenlijk de dienst uitmaakt in Oisterwijk?! Dan mogen we spreken van een ernstig verstoorde verhouding in de lokale democratie! Inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun volksvertegenwoordigers, en die op hun beurt op de uitvoering. Blijkbaar zit er in dat vertrouwen iets goed scheef!

De opdracht

De gemeente laat de dorpspomp afbreken, nog voordat er een plan is voor herplaatsing… (Foto: Ad Smarius)

Alle politieke partijen willen de Oisterwijkse dorpspomp voor het dorpsgezicht behouden en hebben dat als zodanig uitgesproken. Op 2 juni 2016 werd hierop door de gemeenteraad besloten dat de ambtelijke organisatie op korte termijn met een voorstel zou moeten komen voor herplaatsing van de dorpspomp. Het werk aan het Lindeind, waar de pomp op dat moment nog stond, was nog niet begonnen; er werd in diezelfde raadsvergadering toestemming voor gegeven. De werkzaamheden werden ingepland en de pomp werd – onder protest van het volk – alvast verwijderd. Het nieuwe Lindeind werd – overigens keurig – aangelegd. Opdracht 1 is afgewerkt. Anderhalf jaar verder is er echter nog geen nieuws over de pomp, geen nieuwe locatie, geen onderzoek, geen voorstel en dus ook geen besluit, laat staan uitvoering.

Voorkeur?

Hoe kan het? Twee opdrachten, tegelijk gegeven, in dezelfde raadsvergadering, aan dezelfde wethouder, met hetzelfde onderwerp, voor dezelfde ambtenaar … de ene is reeds keurig uitgevoerd, de andere nog ergens op een bureau…  Inwoners, via media en belangengroep, hebben er herhaaldelijk om gevraagd, hulp aangeboden, informatie gegeven, overleg gevoerd, aan de bel getrokken…  maar na 1,5 jaar is er vooralsnog geen serieuze start mee gemaakt. Niets of niemand lijkt in staat de ambtenaar te kunnen bewegen met beide onderwerpen evenveel haast te maken; een constatering die niet op zichzelf staat.

Wie regeert er in Oisterwijk?

Ruud van de Ven zit met Algemeen Belang – de in Oisterwijk grootste partij – in de regering. Men zou verwachten dat je dan ‘iets te zeggen hebt’, maar Ruud vraagt zich na bijna vier jaar regeren hardop en openlijk af: ‘Wie bepaalt nu eigenlijk wat er gebeurt met een besluit of opdracht van de raad, de wethouder of de ambtelijke organisatie?  Als een stuk in de raad komt is er al een hoop voorwerk gedaan, waarom dan dat jarenlange getreuzel en onduidelijkheid? Is dit een machtsstrijd tussen het College (burgemeester en wethouders) en de ambtelijke organisatie? Of zijn er andere redenen? Het is al jaren zo, dat als de betreffende wethouder en de betreffende ambtenaar op een lijn zitten, alles snel kan gaan, maar zo niet dan wordt het wel heel erg stroperig.‘

De vraag stellen, is wellicht het antwoord geven …

Delen: