banner

Provincie moet snel ingrijpen bij gemeente Haaren


De inwoners van Haaren hebben hun stem uitgebracht, in een langdurig proces naar een mogelijke herindeling, en nog steeds is niet zeker wat er gaat gebeuren.

Belangengroep Haaren heeft daarom wederom een oproep gezonden aan de provincie om in te grijpen; ze hebben geen vertrouwen in de afhandeling van de raad en het college.

‘Waar een wil is, is een weg, maar waar niet de politieke wil is, is er geen weg om dit proces tot een goed einde te brengen,’ aldus de belangengroep in een schrijven aan de provincie. ‘Wij zouden dan ook graag zien dat de provincie dit proces gaat overnemen. Wij pleiten er dan ook voor, om zo snel mogelijk op te splitsen. De huidige, gespannen, situatie kost alleen maar energie van alle partijen; terwijl die energie juist nodig is om te gaan bouwen aan het toekomstperspectief, namelijk opsplitsing en samenvoeging van de dorpen met de buurgemeenten….  … Wij hebben onvoldoende vertrouwen in de gemeenteraad en het college van B&W van Haaren om een effectief vervolg te geven…’

De inwoners van de Gemeente Haaren mochten 4 oktober stemmen of ze bij voorkeur zelfstandig willen blijven, of willen opsplitsen. De voorlopige uitslag liet een meerderheid zien die stemt voor opsplitsing. 43% van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht, waarvan 56,1% voor opsplitsing, 42,0% voor zelfstandigheid en 1,9% geen voorkeur. De gemeenteraad van Haaren neemt nog drie maanden de tijd om deze uitslag al of niet om te zetten in een vervolg besluit. Niet gezegd is dat de uitkomst van de stemming ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd conform de uitslag, en ook  is niet gezegd ‘wanneer’. De gemeenteraad kan alsnog besluiten anders te stemmen dan de inwoners wensen of die wens vroeger of later uit voeren.

Of de gemeenteraad die ruimte krijgt is niet zeker; provincie bestuur Brabant wil snel overleg om de uitkomst van deze uitspraak te bespreken. Mocht de onzekere situatie te lang voortduren of hierdoor een onhaalbare situatie ontstaan, is de kans groot dat de provincie ingrijpt.

Delen: