banner

Monumentale muur en kunstwerk KVL Oisterwijk bedreigt met sloop


De Provincie is voornemens een doorbraak te realiseren in een authentieke en historisch beschermde muur met kunstwerk in de machinekamer van de Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Komende maandag staat een behandeling hiervan op de agenda van de monumentencommissie.

Het door de provincie gerestaureerde monumentale pand herbergt de stoommachine, en in het naastgelegen voormalige ketelhuis komt een brouwerij. Tussen beide ruimten staat een muur met een enorme muurschildering. Om beide ruimten beter met elkaar te kunnen verbinden, wil de provincie in die muur een doorgang maken, waarbij de authentieke tegelwand en een deel van het pleisterwerk doorbroken moeten worden; een risico op schade aan de muurschildering, alsmede een inbreuk op de beschermde authentieke wand, lijkt onvermijdelijk.

Op de foto de betreffende muur, met rechts een nis die ook gebruikt zou kunnen worden, en links de gewenste locatie van de doorgang (Foto: Joris van der Pijll).

Op de muur is een grote wandschildering aangebracht van een leerlooier met wereldbol. De schilderingen zijn van 1940 en tijdens de restauratie geconserveerd en bijgewerkt. Onder het toeziend oog van deze ‘leerlooier’, draait met regelmaat de gerestaureerde stoommachine, menig inwoner is daar de laatste jaren een kijkje gaan nemen en vele fotoliefhebbers genieten er van de bijzondere sfeer. De muurschildering, met ledersoorten en kenmerkende sierranden, boven het oorspronkelijke en eveneens gerestaureerde tegelwerk, is van de architect Nikolaus (Niko) Weigand. Weigand was de vroegere leidinggevende van het in 1940 opgerichte Bouwbureau van de KVL, waarover we in het boek 100 Verhalen van de Looierij uitgebreide informatie lezen.

Deze bijzondere muurschildering en de authentieke omgeving dreigen te worden beschadigd, en de authentieke muur zal worden aangetast, met het realiseren van een bouwkundige doorgang. Niet alleen de werkzaamheden kunnen een risico vormen voor bijvoorbeeld scheurvorming, en de tekening onherstelbaar beschadigen, maar ook de inbreuk die een dergelijke doorgang veroorzaakt in deze authentieke muur en weergave, zou ongewenst zijn. Dit terwijl er enkele meters rechts al een bestaande nis is die gebruikt kan worden (zie foto), en ook in de naastgelegen bergruimte links zou een doorgang mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Tot slot zijn er bezwaren, omdat eenmaal gesloopt, deze schade nooit meer in de huidige staat herstelt kan worden.

Het zou bij de huidige herbestemming en restauratie van de KVL een zoveelste vernietiging betekenen van industrieel erfgoed en kunst, zoals eerder een muurschildering werd overgeschilderd, de gedenksteen aan weer en wind blijft overgeleverd en een oude stoomketel naar de ijzerboer werd afgevoerd.

Update

De Oisterwijkse Monumentencommissie, volgens aanwezigen enigzins overvallen door de enorme belangstelling ter behoud van het kunstwerk en de zorgen voor de door te breken muur, heeft haar advies uitgesteld. Allereerst wil deze tekeningen zien en een impressie van wat er komen gaat. De Monumentencommissie heeft geen beslissing genomen, en wacht verdere onderbouwing van de provincie af. Franca van der Horst (VVD) liet dit weekend weten te gaan kijken wat ze kan doen tegen het beschadigen van deze muur en het kunstwerk.

Delen: