banner

Kerkberichten: St. Jozefparochie Haaren, Moergestel, Oisterwijk,


Hieronder leest u informatie over de activiteiten van de St. Jozef parochie in Haaren, Moergestel en Oisterwijk:

 

ZATERDAG 14 OKTOBER T/M VRIJDAG 20 OKTOBER :
28STE ZONDAG DOOR HET JAAR

SlUITING H. JOANNESKERK

Vanaf het begin van het fusieproces dat reeds in 2012 werd aangekondigd door het bisdom is er binnen het kerkbestuur en het pastorale team veel overleg geweest over de toekomst van onze parochie. Met name vanaf de oprichting van de St. Jozefparochie die werkelijkheid werd op 1 oktober 2015.

De cijfers rondom het kerkbezoek, maar vooral het aantal dopelingen baren ons zeer grote zorgen. Maar ook het teruglopend aantal kerkelijke uitvaarten en het steeds kleiner wordend aantal communicanten en vormelingen. De terugloop is niet alleen iets van onze Jozefparochie, maar tekent zich af in de gehele westerse samenleving.

Als bestuur en pastoraal team zijn we genoodzaakt om te kijken naar deze ontwikkelingen en zullen we er niet aan ontkomen om maatregelen te nemen zodat we ook voor de toekomst de pastorale zorg kunnen blijven waarborgen.

Na uitvoering overleg met het kerkbestuur en pastorale team, is bisschop de Korte tot het besluit gekomen om de H. Joanneskerk het komend jaar aan de eredienst te onttrekken. Voor de Joannesgemeenschap gaat dit betekenen dat hun zo dierbare kerk op 1 juli 2018 gesloten zal worden.

De afgelopen week hebben we de vrijwilligers, werkgroepen en andere belangstellenden van de Joanneskerk geïnformeerd over het proces waarbinnen dit besluit tot stand is gekomen en over de stappen die we de komende tijd in samenspraak met alle vrijwilligers gaan zetten om het gemeenschaps- en geloofsleven van de Joannesgemeenschap te verhuizen naar de Petruskerk en het nabijgelegen St. Jozef Centrum.

Ook voor de mensen die nauw verbonden zijn aan de Petruskerk zal er door het besluit van de bisschop veel komen te veranderen. Daarom zal er ook voor de vrijwillgers en alle andere belangstellenden van de Petrusgemeenschap een informatie-avond zijn op woensdag 25 oktober om 20 uur in het St. Jozef Centrum. Een ieder is van harte welkom op deze avond.

Pastorale team en Kerkbestuur

 

AGENDA
zaterdag 14 oktober:
19.30-21.30 uur: Club412 voor jongeren van 12 tot 16 jaar (Voorhof, Kerkstraat 62 Oisterwijk)

 

ST. PETRUSKERK, Oisterwijk
E: st.petrus@jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl

MISSEN
Zaterdag 14 oktober:
9.00 uur: Eucharistieviering
19.00 uur: Eucharistieviering op de vooravond van de 28ste zondag door het jaar met samenzang.
Celebrant: pastor Ad Verest
Zondag 15 oktober:
11.00 uur: Eucharistieviering met samenenzang met koor en orgel.
Celebrant: pastor Christof van Buitenen
Misintenties: Piet Bevers (jgt.)

Maandag 16 oktober:
9.00 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 17 oktober:
9.00 uur: Eucharistieviering
Woensdag 18 oktober:
9.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 19 oktober:
9.00 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 20 okotber:
9.00 uur: Eucharistieviering

DOOP
Zondag 15 oktober:
12:30 uur: Doop van Boy Franken, zoon van Roy Franken en Sanne van der Linden.
13.15 uur: Doop van Mats van Ingen, zoon van Coen van Ingen en Linda Vugs en broertje van Milan en Ruben.
Wij feliciteren de ouders en broertjes en heten de dopelingen welkom in onze parochiegemeenschap.

 KOFFIE DRINKEN
Aanstaande zondag is er na de H. Mis tijd voor koffie en ontmoeting in het St. Jozef Centrum. U bent van harte welkom.

 

H. JOANNESKERK, Oisterwijk
E: h.joannes@jozef-parochie.nl 

www.jozef-parochie.nl

MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN
Zondag 15 oktober:
11.00 uur: Eucharistieviering
Celebrant: pastor Ad Verest
Er is Kinderkerk, Kinderwoorddienst en Tienerkwartier.
Misintenties: Jan Ermen; Cees Schellekens

Maandag 16 oktober:
12.00 uur: Eucharistieviering vervalt
Dinsdag 17 oktober:
12.00 uur: Eucharistieviering vervalt
Woensdag 18 oktober:
12.00 uur: Eucharistieviering vervalt
Donderdag 19 oktober:
9.15 uur: Rozenkransgebed in de dagkapel
18.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
19.45 uur: Lofprijzing in de dagkapel
Vrijdag 20 oktober:
18.00 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering

OVERLEDEN
Op 29 september hebben we plotseling afscheid moeten nemen van Toos Vlaminckx-Schilders. Wij bidden haar gezin Gods troost toe.

 

KERK ST. JANS ONTHOOFDING, Moergestel
E: st.jansonthoofding@jozef-parochie.nl
www.jozef-parochie.nl

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN
Zaterdag 14 oktober:
19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Woord- en Communieviering op de vooravond van de 28ste zondag door het jaar met samenzang.
Voorganger: diaken Vincent te Plate
Zondag 15 oktober:
9.30 uur: Kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Ad Verest

Dinsdag 17 oktober:
9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering
9.30 uur: Aanbidding van het Allerheiligste
Woensdag 18 oktober:
9.00 uur: In het parochiecentrum: moment van gebed en meditatie vervalt
19.00 uur: Kapel Park Stanislaus: Eucharistieviering met aansluitend Rozenhoedje vanwege de oktobermaand.
Misintentie: Cor en Crist van de Aaker-van Haaren
Donderdag 19 oktober:
9.00 uur: Mariakapel kerk St. Jans Onthoofding: Eucharistieviering

MISSIEZONDAG
Op 22 oktober zal de jaarlijkse Missiezondag worden gehouden. Achter in de kerk zullen dan collectebussen staat om uw goede gaven te ontvangen ten behoeve van de nederlandse missionarissen en hun projecten.

IN MEMORIAM
Op zaterdag 7 oktober hebben we in onze kerk afscheid genomen van Ed Hurkmans en hem op ons kerkhof naar zijn laatste rustplaats begeleid. In de 75 jaar van zijn leven heeft hij zich bijzonder geliefd gemaakt, ten eerste in zijn gezin, maar evengoed in het dorp. Wie kent Ed niet en ‘zijn’ MTV? Dat hij zo plotseling van ons is weggerukt, zal een blijvend gat slaat in ons hart en in onze gemeenschap. Dat hij nu moge rusten in de onvoorstelbare vrede van Gods eeuwigheid.

 

H. LAMBERTUSKERK, Haaren
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl

www.jozef-parochie.nl

H.MISSEN EN GEBEDSMOMENTEN
Zaterdag 14 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering op de vooravond van de 28ste zondag door het jaar met samenzang
Celebrant: pastor Christof van Buitenen
Misintenties: Jan Hekspoor (1ste jgt.); Henk Smetsers; uit dankbaarheid.
Zondag 15 oktober:
9.30 uur: Eucharistieviering met kerkkoor
Celebrant: pastor Christof van Buitenen
Misintenties: Jans van de Boer; Marinus Schoenmakers; Marleen Simons-van Nieuwburg; overleden ouders van Nieuwburg-Verhagen; Jan v.d. Linden (jgt.)

Maandag 16 oktober:
18.30 uur: Eucharistieviering
Dinsdag 17 oktober:
19.00 uur: Eucharistieviering vervalt
Woensdag 18 oktober:
9.30 uur: Eucharistieviering vervalt
Donderdag 19 oktober:
18.30 uur: Eucharistieviering vervalt
Vrijdag 20 oktober:
9.00 uur: Rozenhoedje
9.30 uur: Eucharistieviering vervalt

 GEZINSVIERING
Op zaterdag 28 oktober is er een gezinsviering in de Lambertuskerk om 19.00 uur. We zouden het erg leuk vinden als er kinderen zijn van groep 4 tot 8 die ons daarbij willen helpen. Dit kan zijn als misdienaar, collectant of je kunt een stukje voorlezen. Als je het leuk vindt om te helpen, dan kun je je opgeven bij Myriam Derksen (werkgroep gezinsviering) E: myriamderksen08@gmail.com T: 06 – 57 04 93 49. Je mag ook aangeven wat je dan heel graag in die viering wilt gaan doen. Opgeven kan tot 20 oktober.

 

Delen: