banner

Impuls voor KVL Oisterwijk hard nodig!


Verliest Oisterwijk de ooit zo gewenste grip op haar KVL monumenten? De directeur van het Europees Keramisch Werk Centrum maakt zich grote zorgen en vraagt in een uitgebreid relaas aandacht voor behoud en zorgvuldige omgang met ons Oisterwijkse monument:

In de Nieuwsklok van 5 oktober stond een heldere oproep om het KVL-kunstwerk dat tussen Bij Robert en het EKWC in staat te conserveren en te restaureren. Betrokken burgers en professionele deskundigen zetten hier al meer dan een jaar voor in.  De eigenaar heeft vele toezeggingen gedaan er iets aan te doen, maar doet niks en houdt betrokkenen aan het lijntje. Is dit kenmerkend over hoe er met de gebouwen op KVL wordt omgesprongen? Het antwoord is ja! KVL verliest het momentum terwijl de opbouw pas halverwege is. Maar het is nog niet te laat.

Huisbaas?

Het KVL monument ‘De Naald’ staat nog steeds in weer en wind… (Foto: Joris van der Pijll).

Een van de mooiste plannen om KVL een impuls te geven is de verhuizing van het stadskantoor van de Lind naar KVL. Op de Lind ontstaat dan ruimte voor architecturale verbetering. Het leegstaande U-gebouw, het grootste gebouw op het KVL terrein, is een prachtig historisch en representatief visitekaartje voor de stad Oisterwijk. Dit voorstel is natuurlijk vele malen aantrekkelijker voor de ontwikkeling van het gebied dan het vestigen van de Lidl, zoals eerder door de Provincie met ambtelijk enthousiasme was voorgesteld.

Ook het vestigen van een hotel, een wellnesscentrum, een foodcourt of een Cas Spijkers academie kan rekenen op algemene bijval. Net als high end appartementen, galeries, een innovatiecentrum voor schoenen en leer, en hervestiging van dansschool, kunstenaarsateliers, yogaschool, Escaperoom, fotostudio en meubelmakerij. In Oisterwijk wonen succesvolle ondernemers met een creatief bedrijf elders in Brabant…. als zij hun bedrijf verhuizen naar Oisterwijk, dan kunnen ze fietsen naar hun werk. Er zijn vele creatieve oplossingen te bedenken waar Oisterwijk beter van wordt. Wie bepaalt wie de nieuwe gebruiker wordt van het U-gebouw? Die nieuwe gebruiker gaat niet alleen het U-gebouw exploiteren, maar wordt ook eigenaar van het Hoofdgebouw, de Stoommachine en de Brandweerkazerne, en wordt daarmee huisbaas van meer dan 60 bedrijven.

Zorgvuldig?

Binnenkort wordt de voetgangerstunnel bij station Oisterwijk in gebruik genomen. Voor deze tunnel is door de gemeente Oisterwijk een zware commissie ingezet met deskundige betrokkenen zoals Prorail, de Brabantse Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, een stedebouwkundige, een nationaal actieve kunstadviseur en een internationaal actieve Oisterwijkse kunstenaar. Na het opstellen van een longlist zijn de plannen van de kunstenaars op shortlist voorgesteld aan de inwoners van Oisterwijk. Vervolgens is de geselecteerde door het College van B&W gecontracteerd voor het maken van een kunstwerk in de tunnel. Deze zorgvuldige procedure is opgezet voor een opdracht met een totale begroting van enkele tienduizenden euro’s. Dat zijn peanuts vergeleken met de toewijzing van de KVL-gebouwen. De Provincie gaat binnenkort beslissen wie de nieuwe huisbaas wordt van de zestig huurders en in één slag door, met welke Grootse Investering Oisterwijk voor komende decennia zit opgescheept.

Op de foto een muur die schade op kan lopen door een gewenste doorgang (Foto: Joris van der Pijll).

Belangen?

Sommige gebruikers van KVL vrezen met grote vreze. Een van de huurders heeft gevraagd om inzicht in enkele voorbereidende ambtelijke stukken betreffende de keus van de nieuwe eigenaar. Omdat de Provincie niet reageerde heeft hij er een Wet Openbaar Bestuur-verzoek van gemaakt. Vlak hierna is zijn huur opgezegd. Ook zijn er vragen naar de ongelijke posities van de huurders: er zijn verschillende huurcontracten in omloop met verschillende condities. Twee jaar geleden is een groot aantal bedrijven naar KVL gelokt met de belofte dat er een coöperatie wordt opgericht van huurders en/of  toekomstige eigenaars. Hier is niets meer van vernomen. Er is een huurder met een huurovereenkomst die huurverhogingen krijgt toegeschoven die niet in de huurovereenkomst staan. Ook zijn er huurders die vinden dat de huisbaas verantwoordelijk is voor lekkende daken, gure werkruimtes, asbest-risico etc. Andere huurders merken dat met een salami tactiek gemorreld wordt aan de voorwaarden in hun huurovereenkomst. De verschillende huurovereenkomsten maken gezamenlijk optrekken naar de huisbaas niet eenvoudig. Bovendien zijn vele huurders voor hun omzet mede afhankelijk van de Provincie.

Coöperatie?

Het U-gebouw enkele jaren geleden … (Foto: Joris van der Pijll)

Wat zegt dit over de toekomst van KVL? Sundaymorning@ekwc, het Europees Keramisch Werkcentrum, behoort tot de eersten die toezegden naar KVL te komen. Samen met alle andere gebruikers zouden we een coöperatie vormen om daarmee de Provincie te ontlasten en om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van KVL. Daarna zijn er nog 60 gebruikers bijgekomen en zijn de eerste tientallen woningen vlot gepland, verkocht en gebouwd. Het KVL lijkt een succes. Maar om dat vast te houden is transparantie en creativiteit bij het traject van het U-gebouw hard nodig. Respect voor de huidige huurders en gebruikers is essentieel. Net zo goed als respect voor het kunstwerk dat nu staat te vergruizelen in het aanzicht van het Hoofdgebouw en het U-gebouw. Maak de kandidaten en de plannen voor het U-gebouw bekend en geef Oisterwijk een stem in haar eigen toekomst.

Ranti Tjan,

directeur sundaymorning@ekwc

Delen:

Geef uw reactie

Graag met gepaste bewoording. Ongepast gedrag melden via mail@oisterwijknieuws.nl