banner

VVD raadslid wil Oisterwijkse partij ontmantelen


VVD Raadslid Patrick Simons heeft, net zoals het veelbesproken nepaccount Miranda Koster, een oproep gedaan aan D66 om zich los te maken van de Oisterwijkse partij PrO. D66 zou volgens VVD’er Simons zelfstandig verder moeten gaan. Hiertoe werd door Simons eerst misleidend nepnieuws verspreid, en vervolgens werd door hem een directe oproep geplaatst. Een inhoudelijk vergelijkbare oproep werd door het D66 bestuur ontvangen via het nepaccount ‘Miranda Koster’; hetzelfde nepaccount dat aanleiding is voor een gemeentelijk en mogelijk juridisch onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot een breuk tussen Simons en de VVD in Oisterwijk.

Nepnieuws

Het Oisterwijkse VVD raadslid acteerde in eerste instantie met een nepbericht, nepnieuws. Ten tijde van dit voorval was Simons media-contactpersoon voor de Oisterwijkse VVD. Simons beweerde, en deed met een gemanipuleerd krantenknipsel geloven, dat D66 in Oisterwijk uit de samenwerking met PrO zou stappen; hij bracht dat als een feit naar buiten. ‘D66 terug in de lokale politiek #Oisterwijk’ met daarbij een krantenknipsel ‘D66 doet mee aan verkiezingen in 2018.’ Toen hier ontkenning op volgde, nuanceerde hij zijn uitspraak: ‘Ging over Gilze Rijen, daar komt D66 na 20 jaar terug op de lijst.’ En Simons gaf vervolgens toe dat hij dit misleidende nieuws bewust op deze manier had geplaatst. Daarbij deed hij een directe oproep aan D66 om in Oisterwijk zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen: ‘Tijd voor een eigen lijst en geluid hier. #ACTIE’

Ziekelijk

Nepnieuws, het bericht gaat niet over Oisterwijk, maar over Gilze Rijen

D66 maakt in samenwerking onderdeel uit van de Oisterwijkse politieke partij PrO. Ruud van der Star, de fractievoorzitter van PrO, de partij waarmee D66 in Oisterwijk deelneemt aan de vorige en komende gemeenteraadsverkiezingen, vond het ‘ziekelijk zo’n oproep!’ Het was niet alleen onwaar, maar ook een poging om de D66 leden los te maken van PrO, en dat is overduidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij de samenwerkende progressieven.

Nepaccount

Dit alles vond plaats op 4 juli aan het begin van de avond. Eenzelfde wens werd die nacht rond 1 uur vanuit het nepaccount ‘Miranda Koster’ aan het D66 bestuur gezonden. Dit valt te lezen in een mailwisseling van dit nepaccount met het dan nog onwetende D66 bestuur. Die mailwisseling is afgelopen weekend door onze redactie ontvangen, en in het kader van het nepaccount en de verdenking van betrokkenheid van Simons, nader bestudeerd.  De mail van het nepaccount toont een opvallende gelijkenis met de berichten van Simons: ‘Ik las dat jullie in Gilze Rijen na 20 jaar weer gaan meedoen. Wanneer is Oisterwijk weer een eigen D66 afdeling rijker?’

Ontmantelen

In de mailwisseling staat uitgebreid dat de afzender een scheiding wenst van D66 met PrO:  ‘Ik wil bij de komende lokale verkiezingen op D66 stemmen. In Oisterwijk kan dat echter niet omdat zij in het verleden een lijstverbinding met de PvdA en Groen Links gemaakt hebben. In de fractie van PrO is een nuchter liberaal D66 geluid echter niet te horen. Het blijft bij populistisch gejammer en dat kan ik niet belonen met mijn stem. Dan zou ik VVD moeten stemmen. Wanneer komen jullie eindelijk weer eens met een eigen lijst in Oisterwijk? Waarom staan jullie het nog toe dat zij jullie logo gebruiken? In de fractie geven ze aan dat geen enkel van de PrO leden nog lid is van een van de moederpartijen? Is dit zo geen misleiding?’

Duidelijk is, dat zowel Simons als de onbekende afzender, op dezelfde avond de wens hebben geuit om de D66 leden te scheiden van de samenwerking met PrO. En beiden hebben gebruik  gemaakt van dezelfde aanleiding, de berichten over D66 in Gilze Rijen. Nog steeds is echter niet duidelijk of iemand Simons zwart wil maken, of dat Simons zelf achter dit nepaccount zit. Er zijn veel aanwijzingen en vermoedens, maar Simons ontkent dat stellig en feitelijk bewijs ontbreekt. Het feit dat Simons weigert aangifte te doen, was voor de VVD wel voldoende reden afscheid van hem te nemen als verkiezingskandidaat.

Simons wil zowel over de oproep tot zelfstandigheid van D66, als over het ontbreken van een aangifte, geen nadere uitleg geven.

Delen: