banner

Student Durendael Oisterwijk ontvangt stimuleringsbeurs


Steven van de Ven (17), die in juli cum laude slaagde voor zijn vwo-diploma op 2College Durendael, ontvangt op vrijdag 6 oktober op de TU Eindhoven de STimuleringsbeurs van de faculteit Scheikundige Technologie. Daarmee verdient hij de eerste helft van zijn collegegeld voor dit jaar terug.

De groep van Steven tijdens de vwo-werkweek van Durendael op de TU Eindhoven.

De faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt jaarlijks maximaal 25 STimuleringsbeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry. Deze STimuleringsbeurzen ter hoogte van ten minste 2000 euro worden in twee gedeeltes uitgekeerd. De tweede helft ontvangen de studenten als ze alle eerstejaars vakken binnen één jaar met succes afronden.

Alleen studenten met een gemiddeld vwo-eindcijfer van 6,5 of hoger komen in aanmerking voor deze beurs. Steven slaagde op Durendael met een gemiddeld eindcijfer van 7,9. Hij ontvangt de prijs onder andere op basis van zijn profielwerkstuk op Durendael, dat hij afrondde in vwo-6 onder begeleiding van docent Martin Waals.

Martin: ‘Steven heeft zijn profielwerkstuk deels op de universiteit gedaan (tijdens de vwo-werkweek), waar hij gebruik kon maken van gespecialiseerde apparatuur, zoals een elektronenmicroscoop. Hij heeft een complex onderwerp behandeld (waterafstotendheid van materialen) en onderzoek gedaan naar methoden om deze waterafstotendheid te veranderen. Zijn werkstuk laat zien dat hij zich terdege verdiept heeft in complexe scheikundige materie. Ik vind het erg leuk dat hij de beurs krijgt en vind het niet vreemd dat hij deze prijs verdiend heeft.’

 

Delen: