banner

Staking scholen Oisterwijk


Oisterwijkse scholen doen mee aan landelijke staking op donderdag 5 oktober 2017.

Leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Als gevolg daarvan kampen de scholen nu al met een lerarentekort dat in de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Met extra geld willen de scholen de salarissen in het primair onderwijs verhogen en de werkdruk verlagen. Het is volgens hen in ieders belang dat er in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas staan.

In juni 2017 werd al eerder actie gevoerd om de zorgen over de toekomst van het basisonderwijs te uiten. Ondanks beloften van de politieke partijen in Den Haag heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Daarom zal op donderdag 5 oktober a.s. door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. Of de school van uw kinderen meedoet aan deze actie, en welke eventuele opvangmogelijkheden er zijn, is per school verschillend en informatie daarover wordt door de school verstrekt.

 

Delen: