banner

Ontslag werpt schaduw over feest Den Boogaard ( Update )


Afgelopen week werd bekend dat Cees de Laat door de directie van Tiliander-Den Boogaard is ontslagen uit zijn functie. Hij was bijna tien jaar beheerder van Den Boogaard, maar mag het jubileum niet meemaken. Vrouw, kinderen en vele inwoners zijn teleurgesteld. Ruud van Eeten, noch wethouder Batenburg, willen inhoudelijk op de zaak ingaan. Een stroom van reacties volgde via social media: Ik schrik hier van – Waardeloos – Onterecht – Den Boogaard is Den Boogaard al lang niet meer – Belachelijk – De volgende zijn de biljartclubs – Man man wat een fout…

Al deze reacties en nog vele meer worden inhoudelijk onderbouwd met enerzijds vele lovende woorden voor Cees en zijn vrouw; anderen klagen steen en been over het beleid, de sfeer en het handelen van de directie en de gemeente. Twee weken terug pronkte Cees samen met zijn vrouw Lisette nog op de voorpagina van de Nieuwsklok, met een waardering die werd geschreven door Moergestelnaar Paul Spapens. Vanuit de Moergestelse samenleving werd een blik geworpen op tien jaar Den Boogaard. Een foto van het echtpaar pronkte er vol enthousiasme naast. Aan het Brabants Dagblad laat Cees weten dat ‘de koers die Van Eeten voor Den Boogaard heeft uitgezet niet de zijne is.’

Diverse zowel huidig als voormalig medewerkers, bezoekers en vertegenwoordigers van verenigingen uiten nu hun afschuw over het ontslag van deze in hun ogen draaiende kracht achter tien jaar Den Boogaard en het zal zeker een schaduw werpen over de feestelijkheden. Ook vanuit de politiek komen zorgwekkende geluiden; tegelijk zijn er inwoners die de politici mede schuldig achten voor deze in hun ogen gevolgen van verkeerd beleid.

Politiek

‘Met moverende redenen zijn we tot dit besluit gekomen. Hierbij zijn we uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Over de inhoud doen wij verder geen uitspraken. Wel kunnen we vermelden dat Den Boogaard zijn huidige functie gewoon blijft vervullen en wij de toekomst waarborgen en tevens zullen zorgen voor continuïteit,’ aldus Ruud van Eeten, de directeur van Tiliander en Den Boogaard. Dat ook de wethouder zich buiten de discussie houdt, valt bij part Algemeen Belang verkeerd: ‘Dat het college meent op afstand te staan is in de ogen van AB geen legaal argument…  …Hier zijn de rapen gaar en wethouder Batenburg kan dan wel naar het bestuur van Tiliander verwijzen, maar zij is wel politiek verantwoordelijk!’ De gemeente steunt de cultuur met jaarlijkse subsidies, en heeft afgelopen jaren 1,5 miljoen extra geïnvesteerd in beide cultuurcentra. Volgens AB zou dat vooral gaan om Tiliander, en voor Den Boogaard minder nodig zijn. Ook haalt AB aan, dat in het bestuur een ‘gebrek is van lokale kennis en eigenheid, tot op heden is er weinig veranderd.’ Partij Gemeente Belangen wil over deze kwestie antwoord van het college, de Burgemeester en wethouders. Ruud van der Star van PrO: ‘Stichting COM diskwalificeert zich. Zoveel personeel ontslaan op kosten en ten koste van de Oisterwijkse gemeenschap is ongehoord.’ Alleen de VVD, de partij van verantwoordelijk wethouder Batenburg, hult zich in stilzwijgen.

Verenigingen

Jan van den Hurk van Die Naemloose Speelers: ‘Het ontslag van onze uitermate gewaardeerde Den Boogaard beheerder laat ons als toneelvereniging niet onberoerd. Het uitblijven van een nadere toelichting bevreemdt ons en we maken ons grote zorgen over de toekomst van onze culturele voorzieningen. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat iemand de belangen van Moergestel in dezen beter zou kunnen behartigen dan Cees al die jaren gedaan heeft. We willen in elk geval Cees steunen waar dit maar mogelijk zou zijn en zijn hem buitengewoon dankbaar voor zijn geweldige inzet en prettige samenwerking in de afgelopen 10 jaar. Liefst nog 10 jaar verder met jou, Cees!’

Martien Oerlemans, onder andere bekend van Muziekvereniging Prinses Juliana en voorheen Moergestel Nieuws: ‘En wéér heeft Moergestel verloren. Véél verloren… Wij hebben ongelooflijk veel bewondering voor Cees en Lisette voor wat ze voor ons als inwoners hebben gedaan. Dank jullie wel! En wat heeft jullie dochter het mooi verwoord…’

Hans van Brunschot, onder andere filmmaker bij Moergestel TV: ‘Wéér moet Moergestel inleveren! Is alleen op deze manier de ambitie om Tiliander overeind te houden te voeden. De politiek moet zich schamen. De dorpse eigenheid wordt op deze manier de nek omgedraaid. Sterkte Cees en Lisette! En Moergestel…’

Jos Creusen van GUO, al flinke tijd in onmin met de cultuurorganisatie: ‘Dus je wiebert je lokale bedrijfsleider in de week voor de viering van je 10-jarig bestaan. Je weigert je hiervoor te verantwoorden tegenover een lokale gemeenschap die je nog maar net enkele miljoentjes hebt afgetroggeld voor het wegwerken van je schulden en het financieren van je verbouwingen. Gelijktijdig plaats je in je lokale huis-aan-huis blad een advertentie voor vriendelijke, klantgerichte, flexibele, gedreven en enthousiaste vrijwilligers die je een prettige werksfeer in een enthousiast team belooft. Heb je het dan begrepen? Heb je dan: empathie? Sociaal gevoel voor lokale, intermenselijke verhoudingen? Hart voor lokale sociaal-culturele verenigingen? Verbindingskwaliteiten?…  En wie met enig sociaal-cultureel fatsoen in zijn donder durft zich dan nog te melden als vrijwilliger? Wie kan er dan nog met droge ogen een activiteit organiseren? Wie kan er dan nog zonder scrupules een activiteit bezoeken?’

Paul Roozen verklaart namens Senioren Vereniging Moergestel: ‘We hebben geen zin in een feestje als de jarige er niet is,’ en zegt toe het 10-jarig jubileum van Den Boogaard op zaterdag niet te vieren.

Ontslagregen

Het ontslag van Cees volgt in een recente reeks van ontslagen, eerst bij Tiliander en nu bij Den Boogaard: Voormalig medewerkster Helga Nagel: ‘Het is te gek voor woorden! Na Tiliander nu dus ook Den Boogaard aan de beurt! Hij weet niet van ophouden!! Wanneer durft er iemand op te staan??’ Voormalig directeur Emile Nagel: ‘Ik houd me al die tijd al rustig. Maar binnen 2 jaar beide horeca managers, PR en Marketing en diverse medewerkers op straat gezet. Ik kan daar absoluut niet vrolijk van worden en geen begrip voor opbrengen.’ Oproepkracht Nick Heesakkers, na een uitgebreid relaas over onprettige ervaringen met de directie: ‘… Al met al reden genoeg om na 3 trouwe en ontzettend fijne jaren als oproepmedewerker in Den Boogaard, de eer aan mezelf te houden en de organisatie vaarwel te zeggen. In Den Boogaard werkten twee betaalde krachten, Cees en zijn vrouw Lisette. Of de situatie voor deze laatste nu nog werkbaar is, valt te betwijfelen. Evenzo zijn er besprekingen met de vrijwilligers, met de vraag wie er nog als vrijwilliger opstaat of deze organisatie hun inzet gunt; verschillende vrijwilligers willen het bijltje er bij neergooien.

Duidelijk is dat de verandering van beleid, het gebruik en inzet van Tiliander en in dit geval Den Boogaard, volgend op de nieuwe en mede door de gemeente geaccordeerde plannen van de cultuurorganisatie, weer hun weerslag laten zien. Een weerslag die in verschillende vormen ongeveer om de twee jaar terug komt; volgens velen omdat de beide cultuurcentra te groots en onpraktisch zijn gebouwd; een erfenis uit het verleden waar we in onze gemeente nog jaren aan vast zitten, en helaas ook individuen de dupe van zijn.

Update

Van de 12 vrijwilligers hebben er vijf samen met de coördinator hun werk neergelegd. Zonder Cees willen ze niet verder. Het beleid van de organisatie bevalt hen niet. De anderen hebben zover bekend aangegeven hun positie aan te kijken.

Partij AB heeft stevig uitgehaald naar bestuur en directie van Tiliander / Den Boogaard: ‘Diverse personen zijn door AB in het afgelopen anderhalf jaar benaderd met de woorden “is een functie in het bestuur van COM iets voor jou?” Niemand durfde dit aan onder dit regime.’

Film MTV

Delen: