banner

Oisterwijk scoort slecht in onderzoek veehouderij


In een door de provincie gehouden onderzoek naar het toezicht op de veehouderij, scoort Oisterwijk slecht. Bij vier van de vijf onderwerpen werden tekortkomingen geconstateerd.

Het onderzoek werd gehouden in meerdere gemeenten in Brabant, en het beeld over 12 van de 15 gecontroleerde gemeenten is beneden peil. Op de onderwerpen Dossier, Controles, Voorzieningen en Emissies zijn in Oisterwijk tekortkomingen aangetroffen. Op het onderwerp Dierenaantallen werden geen tekortkomingen geconstateerd.

Ontkenning

Rondom diverse discussie-projecten in Oisterwijk, zoals bijvoorbeeld de uitbreidingen aan de Oisterwijksebaan, versterken deze tekortkomingen de zorgen van inwoners en politici. ‘Lang werd het ontkend door het college (burgemeester en wethouders)  van Oisterwijk, maar uit onderzoek van Provincie blijkt onomstotelijk: toezicht op veehouderij is zeer slecht,’ aldus Ruud van der Star, de fractievoorzitter van partij PrO. ‘Het rapport laat zien dat er te weinig wordt gecontroleerd en gehandhaafd bij veehouderijen,’ aldus de actiegroep tegen uitbreiding van veehouderij in de wijk Westend.

De zorgen en protesten richten zich met name, op enerzijds het toestaan van uitbreidingen en daarbij de toezeggingen dat de lucht schoner wordt, maar tegelijk mogelijk niet of slecht werkende installaties en gebrek aan controle daarop.

 

Delen: