banner

Oisterwijker Hans Vugs 25 jaar diaken


Hans Vugs (1938) viert dit jaar zijn 25-jarig diakenjubileum. Momenteel is hij werkzaam als pastor van Parochie de Goede Herder; locatie Gerardus Majella. Om dit te vieren is er op 17 september 2017 om 10.00 uur een plechtige Hoogmis in de parochiekerk aan de Wassenaerlaan 32 te Tilburg. Na de fusie van de kerken in Tilburg-Zuid tot één grote parochie stond deze kerk op de nominatie voor sluiting. Dankzij de grote inspanningen van Hans Vugs heeft hij de kerk weten te behouden voor de parochie.

Diaken Hans Vugs

Hans groeide in Oisterwijk op, waar onder de markante leiding van Alphons Marks, die op 28 juni 1964 werd benoemd tot pastoor van de Johannesparochie in Oisterwijk, de basis werd gelegd voor zijn latere diakenschap. Hij was pastoraal bewogen en diplomatiek. Na zijn diakenopleiding van 3 jaar werd hij in 1992 tot diaken gewijd door Mgr. Ter Schure. Door zijn pastores en collegae-diakens wordt hij omschreven als een goede herder, die zich uitstekend in de parochianen kan verplaatsen en zo dienstbaar is naar God, de mensen en de Kerk. Als vrijwilliger waren hij en zijn vrouw Ineke actief betrokken bij de Joannesparochie in Oisterwijk, waar zij ook in het gemengde koor zongen. In 2001 volgde hij pater Ed van den Berge op als pastor van de Gerardus Majellakerk in Tilburg.

Hans Vugs is al jaren vrijwilliger bij Stichting VNB-Bedevaarten. Hij heeft inmiddels al meer dan 60 bedevaarten naar Lourdes verzorgd. Ook organiseerde hij bedevaarten naar Rome en Israël. Zo heeft hij de Lourdes-devotie en ook andere devoties en bedevaarten een plek kunnen geven in deze parochie.

Biografie Hans Vugs
– Geboren in 1938 in Oisterwijk
– Gymnasium Beekvliet
– Kweekschool
– Voor de klas in Goirle
– Directeur Michaelschool Tilburg
– In 1992 in Den Bosch gewijd tot diaken door Mgr. Ter Schure

Benoemingen:
– Parochie H. Petrus te Vught 1992/1995
– Parochie H. Joannes te Oisterwijk van 1995/2000
– Parochie H. Willibrordus te Berkel-Enschot van 2000/2001
– Parochie Lidwina Gerardus Majella te Tilburg van 2001/2012
– Parochie De Goede Herder te Tilburg van 2012-heden

Delen: