banner

Informatie avond Insaid Oisterwijk


Het Insaid gebouw in Oisterwijk, en met name de voorgenomen vestiging van een evenementenorganisatie, heeft bij omwonenden en politici flink wat los gemaakt. Inwoners en politiek hebben er veel over gezegd, hun mening gegeven, en ook bezoekers van eerdere evenementen bij De Leerfabriek, de organisatie die het Insaid gebouw wil gaan gebruiken voor hun evenementen, hebben vol lof hun wens uitgesproken.

Het Insaid gebouw en de voorgenomen bestemming is bij meerdere media aan de orde geweest, zoals hier bij Lovo.

Veel ingezonden brieven en reacties gingen over de zorgen die er zijn, vragen die er zijn over wat en hoe het pand gebruikt gaat worden en welke maatregelen de organisatie neemt om overlast te voorkomen.

Omwonenden zijn deze week per brief uitgenodigd om op dinsdag 19 september om 20.00 uur in Hotel de Leijhof uitleg te krijgen en vragen te kunnen stellen over de indeling van de ruimten, parkeervoorzieningen, maatregelen tot beperken van geluidsoverlast, uitstroom van bezoekers na evenementen en ook de verdeling van diverse evenementen.

Op deze manier kunnen de omwonenden een indruk opdoen van de plannen, en de eventuele gevolgen voor hun woonomgeving. Deze bijeenkomst staat los van de gemeentelijke besluitvorming; de gemeente moet nog een beslissing nemen over de vergunningen. Deze heeft toegezegd de reeds ingezonden zienswijzen te bestuderen en kan eventuele bezwaren in behandeling nemen.

Delen: