banner

Durendael Oisterwijk deelnemer Cross Your Borders


De derdejaarsleerlingen van havo en vwo op 2College Durendael zullen op 18, 19 en 22 september deelnemen aan het Cross Your Borders-project. Tijdens dit driedaagse project staat mondiale onrechtvaardigheid centraal. Durendael stelt leerlingen elk jaar in de gelegenheid om deel te nemen aan dit project op school.

Leerlingen Durendael Oisterwijk werken aan Cross Your Borders-project

Iain Watt, coördinator tto, licht toe: ‘Dit project sluit goed aan bij het tweetalig onderwijs op Durendael, waarin wij leerlingen opleiden tot wereldburgers. Met vakken als ‘Global Citizenship’ en vaardigheden als ‘international awareness’, dagen we ze uit over hun grenzen heen te kijken. Ook voor leerlingen op het reguliere havo en vwo is Cross Your Borders een interessant project, omdat het leerlingen stimuleert om zelf op onderzoek te gaan, zich een eigen mening te vormen en deze op een overtuigende manier te communiceren.’

Het project start met een filmquiz waarin de leerlingen kennismaken met thema’s als kindslavernij en landroof. Vervolgens onderzoeken de leerlingen in groepjes de ontwikkelingsproblemen van een bepaald land. Ze gaan met elkaar in discussie over welk probleem zij het meest onrechtvaardig vinden. Uiteindelijk verwerken ze hun bevindingen in een creatieve presentatie. Dat resulteert bijvoorbeeld in een poppenkast over de schuldenproblematiek van Peru of in een rap over kinderarbeid in Burkina Faso. Tussendoor nemen de leerlingen deel aan interculturele workshops.

Op vrijdag 22 september volgen de leerlingen een interactief klassikaal programma over de oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Het programma gaat in op mogelijkheden die jongeren hebben om zelf iets te doen voor een betere wereld. De leerlingen verdienen punten met de verschillende onderdelen en gaan dus een spannende strijd met elkaar aan om de hoogste score. Het project wordt feestelijk afgesloten in de aula met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Delen: