banner

Asbest gevonden in kelder Leerfabriek Oisterwijk


In de kelder van de machinekamer van het Ketelhuis op de KVL, de voormalige Oisterwijkse leerfabriek, is asbest aangetroffen die moet worden gesaneerd.

Volgens de Stichting Stoommachine Oisterwijk is deze asbest aangetroffen bij het leidingwerk van de stoommachine en verpakt in delen van de stoommachine zelf. ‘Al in 2011 is dit vermeld in een rapport van de gemeente Oisterwijk. Volgens de kennis van die tijd gaf dit geen gevaar voor de volksgezondheid. Volgens de huidige inzichten in asbestverwerking is er een ander perspectief.’ De provincie geeft aan dat dit asbest gesaneerd moet worden en er is een advies om het souterrain niet te betreden.
Deze afzetting en de werkzaamheden om dit asbest te saneren heeft uiteraard een remmende werking op de activiteiten en voortgang van renovatie van de stoommachine. De geplande open draaidag van 10 september komt hiermee te vervallen.

 

Delen: