banner

Alles weten over het wapen van Oisterwijk?


In het Helvoirthuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt is donderdag 28 september om 20.00 uur een lezing over heraldiek, georganiseerd door heemkundekring De Kleine Meijerij.

Heraldiek verwijst onder meer naar de gewoonte die in Europa is ontstaan in de loop van de twaalfde eeuw, om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, zogenoemde emblemen waaruit later de wapens zijn ontstaan. Heraldische wapens onderscheiden zich van preheraldische versierselen doordat ze permanent en erfelijk van karakter zijn.
Heraldiek of wapenkunde in de meest algemene zin de wetenschap die zich bezighoudt met de studie naar het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht, de reglementering en de beschrijving van wapens van personen, families en instellingen. In deze betekenis is het een hulpwetenschap van de geschiedenis.

Enkele voorbeelden van heraldiek.

De vroegste sporen van heraldiek, in de zin van een systematisch erfelijk gebruik van gekleurde emblemen op een schild of zegel, dateren uit het begin van de 12e eeuw, in de zogenoemde 12de-eeuwse renaissance. Naast de adellijke wapens bestaan er ook burgerlijke wapens, die de adellijke in aantal ver overtreffen. Het was in Vlaanderen gebruikelijk dat schepenen van een schepenbank met hun familiewapen zegelden. Indien dat niet bestond, kozen zij een persoonlijk dat later vaak werd gezien en gebruikt als familiewapen door de afstammelingen.

Recente heraldiek breekt niet met de traditie maar kent haar eigen uitdrukkingsvormen. De moderne maar toch correcte stijl herkent men aan haar duidelijkheid, harmonie van proporties, vormen en kleuren en stilerende weergave. Nieuwe wapens verwijzen naar een zinvolle inhoud en zijn ontdaan van tegenwoordig weinigzeggende ornamentiek uit vergane perioden.
Steeds vaker kiezen overheden ervoor om hun wapen of vlag in een gestileerde of logovorm te gaan gebruiken om hun rechtspersoonlijkheid te symboliseren. Dit hedendaagse “wapen” komt dan voor op het briefpapier, allerlei aktes, ambtstekens, diploma’s en vlaggen. Het ontwerp en uitvoering van het “wapen” gaat veelal ten koste van de klassieke heraldiek, waarbij het wezenlijke van de oorspronkelijke afbeelding verloren gaat.

Op deze avond zal heraldicus Willem van Zon ons inleiden in de materie van de wapenkunde, de herkenbaarheid, de kleuren en de betekenis van de verschillende symbolen. Ook vertelt hij over het ontstaan en gebruik van familiewapens in het verleden en over alliantiewapens en gemeentewapens. Wie mag er een wapen voeren, enz. De aanvang is zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Toegang voor leden is gratis. Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 2,00 per persoon.

Delen: