banner

Justitieel onderzoek naar nepaccount Oisterwijk opgestart


De burgemeester van Oisterwijk is vorige week begonnen met de opstart van een onderzoek naar een nepaccount. Het gaat om uitingen vanuit dat account, met vooral de al of niet betrokkenheid van een gemeentelijk of politiek persoon in deze affaire.

 

Wat er aan vooraf ging:

Een ingezonden brief en diverse reacties op politieke onderwerpen bleek bij nader onderzoek afkomstig van een nepaccount, een vooralsnog onbekend persoon die al meer dan een jaar reacties plaatst op facebook en sinds kort ook een politieke mening via e-mail berichten verstuurt;

Deze persoon heeft een andere identiteit aangenomen en dat is niet toegestaan;

De afzender heeft na het ontdekken hiervan geweigerd zijn/ haar naam bekend te maken;

Een mail afkomstig van dit nepaccount, werd ondertekend met de naam van VVD raadslid Patrick Simons. Dit raadslid ontkent iedere betrokkenheid;

Als het gaat om een gemeentelijk of politiek persoon, dan is mogelijk de integriteit in het geding;

Het voorval is gemeld aan de gemeente, bij burgemeester Hans Janssen, met een aanbod informatie voor onderzoek beschikbaar te stellen;

Waarnemend burgemeester wethouder Batenburg (VVD) heeft daarop, zonder verdere vragen te stellen, besloten niet tot onderzoek over te gaan;

Vervolgens is een bericht over deze kwestie gepubliceerd en kwam het nepaccount als zodanig in de openbaarheid;

Volgens raadslid Ruud van de Ven (AB), op dat moment waarnemend voorzitter van het Presidium, was de wethouder niet bevoegd dat besluit te nemen;

Vier vertegenwoordigers van de politieke partijen, de gemeenteraadsfracties in het zogenaamde Presidium, hebben vervolgens alsnog het besluit genomen dat er een onderzoek moet komen;

 

Nieuw in de afgelopen weken:

Een persoon met dezelfde naam als het nepaccount heeft zich gemeld bij onze redactie en blijkt erg veel last te hebben van het naamsmisbruik op internet. Zomaar een andere naam aannemen treft dus ook onschuldige medebewoners;

Een ambtenaar van de afdeling communicatie heeft eind juli aan andere media, de politieke partijen en de voorzitter van het Presidium gemeld:  ‘…vervelend hoe zaken hier uit z’n verband worden gehaald…’ en daarbij onjuiste/ onvolledige informatie verschaft. Dit bericht blijkt verzonden namens gemeentesecretaris mevrouw Depmann, maar onduidelijk is waarom en met welke bevoegdheid de gemeentesecretaris dit bericht heeft laten verzenden. Vragen hierover wachten vooralsnog op antwoord;

De burgemeester heeft vorige week het traject tot onderzoek opgestart, conform de opdracht van het Presidium, en dit onderzoek neergelegd bij de officier van justitie;

Bij de redactie van Oisterwijk Nieuws is een verzoek ontvangen tot het beschikbaar stellen van informatie;

Of er aan de facebook organisatie informatie is opgevraagd, en of  deze na het ondertussen verwijderen van het nepaccount nog beschikbaar is, is onbekend;

Ook zullen andere betrokkenen bevraagd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: