banner

Oisterwijkse kermis kan beter


In Oisterwijk is vrijdag de kermis gestart. De jaarlijkse evaluatie en opvolging daarvan kan beter, helpt u mee?! 

De jaarlijkse evaluatie van de door de gemeente georganiseerde Oisterwijkse kermis kan beter, zo is de VVD in Oisterwijk van mening. Niet dat ze direct conclusies willen trekken uit eerdere evaluaties of klachten van inwoners en horeca, maar ze willen voor komend jaar de evaluatie en opvolging daarvan wel meer en actiever gaan volgen. Hiertoe heeft de VVD een oproep gericht aan alle kermisbezoekers.

De Oisterwijkse kermis, heel mooi vastgelegd door de 11-jarige Olivier Simons.

‘Vorig jaar is er door de gemeente, centrummanagement, de wijkagent en enkele horecaondernemers een evaluatie van de kermis 2016 in Oisterwijk gehouden. Vlak voor de huidige kermis is die groep nog even bij elkaar gekomen. De opzet van de kermis was in 2016 beter dan in 2015 doordat er meer één geheel van gemaakt was. Men zou graag het Lindeplein meer betrekken bij de kermis. Daar wordt dan gedacht aan bijvoorbeeld kleinere attracties voor kinderen. Men zou óók graag een goede mix zien van modern en nostalgisch. Maar de kermis moet vooral uniek en aantrekkelijk blijven. Daar zijn wij het als VVD mee eens,’ aldus Patrick Simons namens de VVD. ‘Aandachtspunten zijn er ook. Zo is er veel jonge jeugd gezien met drank en e-smokers. Er was veel zwerfglas (bierflesjes) en rondhangende figuren op plaatsen waar ze ongewenst zijn. De problemen op de kermis vinden vooral ’s avonds plaats en men vraagt zich af of het niet mogelijk is om de BOA’s meer op dat tijdstip in te zetten. Verder zou het fijn zijn als er meer openbare toiletten zouden komen.’

Met name dus toezicht en aanspreken van ongewenst gedrag, betrekken van Lindeplein en voorzien in toiletwagens zijn punten die mogelijk nog voor verbetering vatbaar zijn. Vanuit de reacties van inwoners en waarnemingen ter plaatse kan daar aan worden toegevoegd: Vrij houden van het gras aan het Lindeind, voorkomen van verkeersonveilige situaties bij op- en afbouw, en ook zoals afgelopen vrijdag duidelijk werd, meer aanwezigheid van politie. Of de ellende van vrijdag, maar liefst drie ernstige vechtpartijen, voorkomen had kunnen worden als men na de eerdere evaluaties gewenste maatregelen had doorgevoerd, is niet bekend. Volgens de VVD is er geen verslag gemaakt van de evaluatie van vorig jaar. Een goed vergelijk met toen en nu is dan ook niet te maken. Voor komende jaren zou een dergelijk verslag, en uitleg van aanpassingen en mogelijkheden zeker gewenst zijn, zodat volgend jaar bekeken kan worden of er na de evaluatie verbetering heeft plaats gevonden.

Over de vorige evaluatie en opvolging wil de VVD niet oordelen; of dat wel of niet goed is gegaan en waarom laat de VVD in het midden. ‘Wat de VVD wil is dat dit jaar niet enkel de kermisdagen worden meegenomen in de evaluatie, maar ook het opbouwen en afbreken. Verder zijn wij benieuwd naar de mening van inwoners en omwonenden omdat die twee groepen niet in de evaluatiegroep zitten.’ Na de kermis wil de VVD met de ‘kermis ambtenaar’ om tafel om deze kermis te bespreken.

Reacties, meningen en ervaringen zijn welkom via facebook of mail naar Patrick Simons patrick@vvdoisterwijk.nl

 

Delen: