banner

Inwoners richten wijkvereniging op in Westend Oisterwijk


Diverse Westenders en omwonenden hebben de handen ineen geslagen en de Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk opgericht.
De doelstelling is het verbeteren van de leef- en gezondheidsomstandigheden van omwonenden van intensieve veehouderijen in  het werkgebied: gemeente Oisterwijk. Een van de activiteiten die nu al bekend is betreft een openbare lezing in ontmoetingscentrum de Coppele, georganiseerd inzake gezondheid en veehouderijen. Jan Hoevenaars (deskundig arts op het gebied van gezondheid.en veehouderij) en Jos van de Sande (oud GGD arts en directeur) hebben reeds hun medewerking hieraan toegezegd.  Een nadere datum volgt nog.

Een eerdere actie tegen de komst van een megastal aan de Oisterwijksebaan (Foto: Rob Rokven).

De vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk heeft zich aangemeld als groep bij de Brabantse Milieu Federatie te Tilburg voor advies en ter versterking van alle aangesloten partijen. Samen met juridische ondersteuning van de BMF wordt actief bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding veehouderij Oisterwijksebaan 2. De vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk heeft zich ook aangesloten bij het Brabants Burgerplatform Minder Beesten. Dit om met andere groepen informatie uit te wisselen inzake de problemen intensieve veehouderijen en gezondheid en om elkaar te versterken. De werkgroep ‘geen megastal in Westend’ is ook overgaan in de vereniging. De jarenlange tomeloze inzet en ervaring wordt op deze manier verder uitgebouwd. De rechtspositie wordt hierdoor aanzienlijk versterkt.

Erelid

Belangrijke ontwikkelingen worden door de vereniging in de lokale media gepubliceerd en wie actief deel wil nemen is welkom. Ook bewoners uit de wijk Pannenschuur of elders die overlast ervaren of de vereniging willen ondersteunen zijn van harte welkom. Pastoor Dumoulin heeft zich al op de ledenlijst laten registreren en het bestuur heeft hem tot erelid benoemd voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de wijk Westend. Nog steeds heeft het zijn volle aandacht.

De vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk houdt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering. Leden betalen een jaarcontributie van € 2,00 p.p. Aanmelden kan via hennyvanherck@gmail.com of bel 0639670255.

 

 

 

Delen: