banner

Handelen burgemeester Oisterwijk ter discussie


Niet alleen het handelen van raadslid Mathijssen (AB), maar ook het handelen van de Oisterwijkse burgemeester Janssen (CDA) staat ter discussie.

Ruud van de Ven van partij Algemeen Belang (AB) is van mening dat de burgervader onjuist heeft gehandeld en dat de beschuldigingen die zijn geuit niet alleen onterecht zijn, maar ook dat de in het onderzoek van de vertrouwenspersoon vermelde grondslag aantoonbaar fouten bevat. Het geheel zou volgens AB geen persoonlijke, maar een politieke affaire zijn geworden, door ‘herhaalde aantijgingen van de partijen PGB en PrO’.

Mathijsen werd deze week in een rapport van vertrouwenspersoon Henk Willems, beschuldigd van ‘onbehoorlijk en niet integer gedrag’. Mathijsen heeft in het verleden een door de gemeente Oisterwijk bestreden aanpassingen aan zijn woning gedaan en is recent gestart met een bouw op zijn perceel, wetende dat de gemeente de vergunning uit 1972 niet zou willen honoreren, of niet in die vorm. Daarmee heeft Mathijssen volgens de vertrouwenspersoon willens en wetens gehandeld en deze privé zaak op de spits gedreven. Hieruit is een conflict ontstaan. Vanuit zijn functie als raadslid, met de wetenschap en omgangsnormen die daar bij behoren, had hij dit volgens Willems niet mogen doen. Er is weliswaar geen strafbaar feit gepleegd, maar wel sprake van onbehoorlijk gedrag dat niet past bij de code van een raadslid.

Onterecht

AB staat pal achter Martien, ‘omdat hij als burger het recht had en heeft die geldige bouwvergunning met bouwtitel te verdedigen. Hij heeft als Raadslid in onze ogen niks verkeerd gedaan,’ aldus Van de Ven, een stellige fractievoorzitter. ‘Wij gaan er van uit dat elke burger bepaalde rechten heeft en dat hij die niet verliest door raadslid te zijn.’ Ook stuurt Van de Ven in zijn reactie bewijsstukken mee die aantonen dat delen van de informatie in het onderzoeksrapport onjuist zijn. Martien Mathijsen heeft verklaard naar zijn mening integer te hebben gehandeld en volgens hem is er geen sprake van ‘op de spits drijven’.

Privacy

Volgens AB zijn de beschuldigingen, zoals vermeld in vertrouwelijke stukken die ondertussen door de gemeente openbaar zijn gemaakt, onterecht. Als er met de argumenten en het bewijs van AB inderdaad geen reden blijkt de integriteit van Mathijsen ter discussie te stellen, dan heeft deze kwestie niets te maken met het handelen van hem als raadslid. Dan is publicatie door de gemeente op haar website onnodig en onterecht geweest. De gemeente heeft echter niet gewacht met publicatie en daarmee Mathijsen  openlijk beschuldigd.  In oktober komt dit onderwerp in de gemeenteraad, dan zal blijken of dit handelen terecht is geweest.

Burgemeester

‘AB is teleurgesteld over de handelswijze van de  Burgemeester.’ Volgens AB was de burgemeester persoonlijk en tijdig op de hoogte. De gedragscode  zou evenzeer van toepassing zijn op de burgemeester. ‘Verder wijs ik op het politieke karakter van heel deze affaire, doordat herhaaldelijk zowel door de fractievoorzitter van PrO als die van PGB deze zaken aanhangig zijn gemaakt.’ AB zet hiermee de relatie tussen deze regeringspartij, het college (burgemeester en wethouders) en de burgemeester op scherp.

Politieke gevolgen

Nu er wederzijds beschuldigingen zijn geuit is er een grote kans dat dit verhaal politieke gevolgen krijgt.

Als Mathijsen aantoonbaar iets onoorbaars heeft gedaan:

  • Zou hij mogelijk als raadslid afscheid kunnen nemen.
  • Blijft AB hem steunen, en hun regeringspartner VVD doet dat niet, ontstaat er een vertrouwensbreuk in de coalitie, tussen de beide regeringspartijen.
  • Hieruit kan ook een probleem ontstaan binnen het college (burgemeester en wethouders).

Als blijkt dat de burgemeester onheus heeft gehandeld:

  • Kan het burgemeesterschap ter discussie komen te staan.
  • Of als het college de burgemeester blijft steunen, kan een vertrouwensbreuk ontstaan tussen raad en college.

In oktober moet blijken wat de gemeenteraad hier in meerderheid over zegt en zal ook duidelijk worden of en wat de eventuele gevolgen zijn van deze, volgens AB, politieke aanval op hun raadslid, voormalig wethouder Mathijsen. Uiteraard kan dit alles ook worden afgedaan met een wederzijds excuus, en na een ‘overgaan tot de orde van de dag’ met een sisser aflopen.

Delen: