banner

Wethouder Haaren keurt eigen ontheffing goed


Wethouder Eric van den Dungen heeft als waarnemend burgemeester een ontheffingsvoorstel voor zichzelf ondertekend.

Het is voor politici een must om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Op het moment dat je iets voor je neus krijgt wat jezelf aan gaat, blijf je daar ver van weg. Dan laat je anderen dat behandelen en geef je duidelijk aan waarom; althans, zo is gebruikelijk en een algemeen gehanteerde regel.

Wethouder van den Dungen woont in Waalwijk, maar is wethouder in Haaren. Voor wethouders is het vereist dat ze in hun gemeente wonen. Hij heeft daarvoor eerder tweemaal een ontheffing gekregen. Die ontheffing moet jaarlijks verlengd worden. De wethouder zou bij verhuizen onevenredige schade leiden.  Wat die persoonlijke omstandigheden zijn staat niet vermeld.

Het voorstel voor die ontheffing gaat via het college naar de gemeenteraad.  De burgemeester is voor de afhandeling van deze ontheffing verantwoordelijk. In afwezigheid van de Haarense burgemeester, die normaal een dergelijk document ondertekent, heeft Van den Dungen zelf zijn handtekening onder het voorstel  geplaatst.

 

 

Delen: