banner

Inwonersinitiatieven zetten Oisterwijkers op de been


Bij het Wijkcentrum staat een groepje ouderen te wachten: ‘Het treintje komt zo en dan gaan we zwemmen.’ Daarna gaat de ‘trein’ naar nog een andere stopplaats en levert het gezelschap af bij het zwembad. Vrijwillig chauffeur Evert brengt ondertussen enkele ouderen met zijn eigen auto naar de lunch; hij haalt ze thuis op en zet ze later weer netjes thuis af. Het professionele taxibedrijf wordt ingezet voor het zorgvervoer; niet de vertrektijd, maar de aankomststijd is hier het uitgangspunt. Exact en zonder stres naar de zorgverlener.

Door Joris van der Pijll

Het zijn deze drie door inwoners genomen initiatieven die kort geleden in Oisterwijk zijn gestart en elkaar enorm versterken. Het maakt het meedoen van ouderen en zorgbehoevenden inwoners laagdrempelig, efficiënt en betaalbaar. Het waar mogelijk gezamenlijk en met vrijwilligers invullen van dergelijk vervoer geeft tegelijk ruimte voor extra aandacht en een benodigde kwaliteitsimpuls voor het individu. En dat is nodig, want Oisterwijk kent een relatief hoge mate van vergrijzing. De groep inwoners van 65 jaar en ouder groeit in Oisterwijk met ruim 25%; ouderen boven 85 jaar groeit maar liefst met 47%.

Groepsvervoer
Het groepsvervoer wordt op dit moment ingezet voor een bezoek aan het zwembad. Aldaar is er voor de deelnemers de keuze uit zwemmen, beweegoefeningen en ruimte voor een kopje koffie en ontmoeten. De organisatie is in handen van de sociaal-maatschapelijke Stichting Oisterwijk Centraal; het vervoer wordt verzorgd door Stichting Ons Oisterwijk, eigenaar van de PAREL Express en voorzien van een groep vrijwillige chauffeurs. Samen geven ze een flinke impuls aan het Oisterwijkse beweegprogramma, dat met een subsidie van de gemeente werd opgezet. Inclusief vervoer kost deelname zelfs minder dan een regulier zwemkaartje, in dit specifieke project speciaal voor de inwoners van 55+.

Foto PAREL Express: De Oisterwijkse PAREL Express wordt ook ingezet voor sociaal-maatschappelijke projecten, waaronder vervoer van ouderen naar het zwembad (Foto: Joris van der Pijll).

Wethouder Peter Smit is enorm enthousiast: ‘Wij zien vele positieve ontwikkelingen ontstaan vanuit dit project . Het verbinden van mensen is erg belangrijk. Voor ouderen is het vaak de missing link, het vervoer. Mensen ontmoeten elkaar weer zien nieuwe mensen, nieuwe vriendschappen.’ Peter dirks, voorzitter van Stichting Ons Oisterwijk: ‘Naast de reguliere toeristische-, evenementen en thematische-ritten richten wij ons op sociaal-maatschappelijke activiteiten. Wij hebben als doel activiteiten te organiseren, die ten goede komen aan de gemeenschap van Oisterwijk in de breedste zin van het woord. Met inzet van de PAREL Express verbinden we jong en oud, ondernemers en inwoners, gehandicapten, minder validen en minder bedeelden met elkaar en de maatschappij.’

Dat het werkt, blijkt uit de lovende woorden van de deelnemers: ‘Ik heb zoveel pijn, ik kan bijna niet vooruit, en toch ben ik het zwemmen gaan proberen. Er is hulp van de EHBO, ik probeer het toch. Wauw, een uur geen pijn, na het zwemmen was het niet fijn de pijn was er weer. Maar ik ben toch weer gegaan en ik merk aan mijn lichaam dat het echt goed is om te zwemmen. Het gaat zelfs wat beter met mij!’ Een ander vertelt hoe belangrijk het vervoer is: ‘Ik zit altijd alleen thuis, ik mag geen auto meer rijden, ik kan niet meer fietsen, ik kom nergens meer. Ik ga nu met een vriendin samen naar het zwembad, we genieten van alles, het treintje, het gehobbel, de mensen, iedereen is vrolijk en er wordt zelfs gezongen in de trein. Liedjes van vroeger, wij gaan weer mee hoor volgende week want dat kopje koffie smaakt veel lekkerder dan thuis.’ Na de koffie gaat iedereen met voldoening en tevreden naar huis: ‘Bedankt en tot volgende week’.

Meer informatie? Bel Karin Rentmeester via 06-47933872 of mail mentorhulpoisterwijk@outlook.com

Evert Panis brengt enkele ouderen wekelijks naar het Gerard Horvershuis voor een gezamenlijke lunch (Foto: Marijke Brocken).

Vrijwilligersvervoer
‘Het is goed om even af te remmen, alles moet maar sneller, efficiënter, goedkoper en beter. We zijn met social media inmiddels met alles en iedereen ‘in verbinding’. In mijn privé en werkomgeving maak ik dit dagelijks mee en ik heb de indruk dat dit bij velen herkenbaar is. Als alles sneller gaat hebben we toch een beetje tijd over? En hebben we wel écht verbinding? Door deze ‘tijdsversnelling’ wordt te weinig kwalitatieve tijd genomen om er écht voor een ander te zijn. En dan hebben we ook nog de maatschappelijke discussie over de te hoge zorgkosten, meer zelfredzaamheid van ouderen en participatie en integratie. Er is veel om over na te denken. Maar we kunnen beter beginnen bij ‘iets’ doen! Een goed idee om de tijd die we over houden zo te besteden dat we ook echt aandacht hebben. Voor een ander!’

Evert Panis is een van de vrijwilligers die wekelijks ouderen naar het Gerard Horvershuis brengt voor hun gezamenlijke lunch. Een bericht in de lokale media zette hem aan het denken. Even later liep Evert bij het Gerard Horvershuis door de straat, dat zette hem aan tot iets te doen. ‘Zo kwam het dat ik vanaf september 2015 wekelijks als chauffeur ingezet wordt om een gast thuis op te halen en te brengen. De ouderen kijken er steeds naar uit om weer even die afleiding te hebben en het levert mij ook nog eens mooie korte gesprekken op.’ De contacten met de oudere dorpsgenoten en de dankbaarheid van hen om naar de lunch te kunnen geven Evert de bevestiging dat het goed is om ’even af te remmen’.

Zorgvervoer

Exact op tijd bij de zorgverlener, om stres weg te nemen bij de cliënt, dat staat als voorwaarde voorop. Geen bulk vervoer, maar cliënten aandacht (Foto: Joris van der Pijll).

Jan van Ganzewinkel, vrijwilliger bij het Senioren Kennis Netwerk (SKN) en betrokken bij het nieuwe Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk, zag al snel in dat niet alles met vrijwilligers kan. Ook zag hij dat de vele klachten over de reguliere taxiritten hun oorsprong kennen in zorgen, spanningen over het ‘op tijd komen’. En zorgen hebben deze mensen al genoeg, als ze naar een arts moeten. Dit ‘zorgelijk vervoer’ moest ‘verzorgd vervoer’ worden; de ‘op tijd taxi’ werd geboren. Het vergt een inspanning van de organisatie, planning verloopt anders en de chauffeurs worden geacht zorgzaam met hun cliënten om te gaan. het is gelukt: Inwoners die op een afgesproken tijd bij de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of hun dagopvang moeten zijn, en beschikken over een Regiopas, kunnen in de gemeente Oisterwijk gebruik maken van deze dienst, waarbij het grootste verschil is dat aankomst en vertrektijden gegarandeerd worden. En ergens op de grote hoop, worden de kosten van dit project opgebracht door de inzet van vrijwilligers op andere ritten. De stichting Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk wil hiermee met name de ouderen in Oisterwijk ontzorgen en voor hen het vervoer, met service en kwaliteit naar de menselijke maat brengen. Dergelijke ritten kunnen voor inwoners van gemeente Oisterwijk worden aangemeld via 0800-4002020.

Meer informatie over vrijwilligers- en zorgvervoer? Bel Jan van Ganzewinkel via 06-53165445 of mail j.vanganzewinkel@ziggo.nl

Paraplu
Alle deelnemende organisaties en initiatieven werken onafhankelijk van elkaar aan hun eigen idee, taak en realisatie met kracht. Toch is er ook een overkoepelende samenhang en nut waar te nemen. Vele overleggen en het ‘bij elkaar in de keuken kijken’ heeft er voor gezorgd dat al deze faciliteiten elkaar aanvullen. Voor wethouder Smit een enorme inspiratiebron: ‘De provincie heeft afgelopen jaren op het gebied van regionaal vervoer in Brabant fors bezuinigd. Dit vanuit de stelling dat dit mogelijk was omdat er door gebruikers veel meer op regulier vervoer kon worden aangehaakt. Voor vele kleinere kernen komt dan de vraag boven: “Welke regulier vervoer?!” Vaak is er geen regulier vervoer. Waar ik mijn inspiratie uit haalde is dat we, kijkend naar vraagstukken in de zorg, soms hele goede oplossingen zien die niet uit de zorg komen, maar uit een ander domein.’ Het netwerk van passend en intensiverend vervoer, maar ook de groei van persoonlijke netwerken rondom het individu, door het kennismaken met andere inwoners, het meedoen, het bewegen en contacten leggen, zorgt volgens de wethouder voor toename in preventie. En uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat de organisatie daarvan, heel goed of misschien zelfs beter kan vanuit inwonersinitiatieven. ‘Dat geeft echte kracht en continuïteit. Als gemeente leren we beter te faciliteren, stimuleren en soms ook actief te ondersteunen. Dan zie je ambtenaren letterlijk samenwerken binnen een project.’

Durf te Zorgen
Smit vat dit alles samen onder het thema Civil Society: ‘Het proces dat we als Oisterwijk in beweging zijn. Hiermee bezig zijn ervaart niemand als een last of een must. Ieder mens heeft dat in meer of mindere mate bij zich.’ In Oisterwijk worden al deze en andere vele mooie voorbeelden van inwonersinzet, de inzet van eenieder die iets voor een ander ‘durft’ te doen, in een bruisende diversiteit getoond in het mediaproject Durf te Zorgen. Durf te Zorgen Oisterwijk stimuleert de informele zorgverlening en burenhulp met positieve voorbeelden uit de lokale samenleving. Deze berichten, de voorbeelden zoals die van Evert Panis, verschijnen dagelijks op Oisterwijknieuws.nl en wekelijks in huis-aan-huisblad Nieuwsklok.

DTZ logo low

Informatie
Websites die informatie geven over de hierboven vermelde projecten en organisaties:

Senioren Kennis Netwerk
www.skn-oisterwijk.nl

Ons Oisterwijk
www.onsoisterwijk.nl

Stichting Oisterwijk Centraal
www.stichtingoisterwijkcentraal.nl

Vrijwilligers- en Zorgvervoer
www.oisterwijknieuws.nl/vrijwilligers-vervoer-oisterwijk/

Gerard Horvershuis
www.gerardhorvershuis.nl

Durf te Zorgen
www.oisterwijknieuws.nl/durftezorgen/

Gemeente Oisterwijk
www.oisterwijk.nl

Nieuwsklok
www.uitgeverijemdejong.nl

Delen: