banner

Innovatiefonds Oisterwijk krijgt vervolg


Het Maatschappelijk Gemeentelijk Innovatiefonds Oisterwijk krijgt, als de gemeenteraad instemt, een vervolg.

MIGO werd opgericht om innovatieve projecten in Oisterwijk bij opstart te steunen. Vele projecten werden gerealiseerd met gelden van dit fonds, dat werd beheerd door vrijwilligers. Volgens het college (burgemeester en wethouders) is dat fonds en de uitwerking daarvan positief geweest.

Vanaf 2018 wil de gemeente 50.000 euro per jaar beschikbaar stellen in de subsidieregel maatschappelijke initiatieven; een gemeentelijke subsidieregeling, en dus geen fonds zoals het tot nu toe was. Bij de nadere invulling wil de gemeente bestuursleden van MIGO en oud initiatiefnemers die in het verleden een aanvraag hebben ingediend bij MIGO gaan betrekken.

De gemeenteraad krijgt binnenkort de vraag instemming te verlenen voor deze uitgaven.

Delen: