banner

Gemeente Oisterwijk start traject verhuizing camping Reebok


Gemeente Oisterwijk start het planologisch traject dat nodig is om camping De Reebok te verhuizen.

De verhuizing is nodig omdat de huidige locatie in eigendom is van Natuurmonumenten en deze het gebied terug wil geven aan de natuur. Op de nieuwe locatie is nu boerenland, en dat gebied is aangewezen als toekomstig recreatief gebied. De gemeente heeft naar de eigenaar van de camping eerder een inspanningsverplichting uitgesproken, om met hem te zoeken naar een vervangende locatie binnen de Gemeente Oisterwijk, alwaar de exploitant zijn recreatiebedrijf kan voortzetten.

Om invulling te geven aan deze inspanningsverplichting is in 2011 door de raad het duurzaam inrichtingsvoorstel van de projectlocatie Recreatie vastgesteld. De aanwijzing van deze projectlocatie – het gebied dat globaal wordt omsloten door de Oirschotsebaan, Oirschotseweg, Zandstraat en de Rosep – is hoofdzakelijk ingegeven door de noodzakelijke verplaatsing van camping De Reebok. Vanwege het toeristisch-recreatief en economisch belang wil de gemeente de camping behouden voor Oisterwijk.

Om in de toekomst deze camping te kunnen verhuizen, dienen er onder andere planologische plannen gemaakt te worden, moet het bestemmingsplan worden aangepast en moet de Provincie Brabant instemmen met de nieuwe bestemming.

Delen: