banner

Gemeente Oisterwijk investeert half miljoen in Tiliander


Gisterenavond heeft de gemeenteraad van Oisterwijk ingestemd met een investering van 560.000 euro voor aanpassingen bij Tiliander.

113.230 euro is bestemd voor het beter toegankelijk maken van het gebouw. Dit omdat vanaf de eerste dag na opening al bekend was dat minder validen erg veel moeite hebben het gebouw te betreden. In de loop der jaren zijn er diverse kleinere pogingen gedaan, waarvan de tijdelijke loopbrug tijdens de verbouw op het Lindeplein nog de meest effectieve bleek. Die loopbrug moest na de verbouwing weer weg.  Nu is de gemeente voornemens een dergelijke loopbrug aan de kant van het Lindeplein te plaatsen.

Ook werd ingestemd met een investering van 447.300 euro voor de verbouwing van de benedenverdieping. De grootse aanpassing is de verhuizing van de bibliotheek naar de begane grond. Hiermee vormen de VVV, Tiliander en Bibliotheek een soort plein, waar ook de energie coöperatie een plek krijgt. Dit moet de gebruiksmogelijkheden en synergie tussen deze organisaties verbeteren.

Lening

Over enkele jaren moet deze investering er voor zorgen dat Tiliander meer opbrengt dan dat het kost, en dat geld, zo stelt het raadsbesluit, moet terug betaald worden. Dit kan in een vorm van afbetaling: “Een ‘terugverdien model’  zoals aanpassing huur, aanpassing subsidie of anderszins.” Afgelopen maanden was er enigszins onduidelijkheid over het ‘of en hoe’ Tiliander deze investering terug kan of gaat betalen, en dat bleek ook tijdens de vergadering een discussiepunt. Tiliander geeft zelf aan dat zeker na te streven, en de gepresenteerde plannen laten zien dat dit over enkele jaren haalbaar moet zijn. PrO en PGB waren echter van mening dat de terugbetalingsregeling dermate zwak en onduidelijk is vastgelegd, dat ze om die reden tegen moesten stemmen. Dit ondanks het feit dat ze Tiliander als culturele motor zeker willen steunen en het belang daarvan inzien.

Het dilemma zoals dat vanaf het begin rust op beide cultuurcentra, kwam ook aan bod in deze vergadering. Het gaat er over wie er verantwoordelijk is voor de jaarlijks terugkerende verliezen, die sinds de bouw met regelmaat ter discussie staan in de Oisterwijkse politiek. De stichting die deze cultuurcentra beheert is in eerste instantie formeel verantwoordelijk, maar kan die verliezen nooit opbrengen, en dan is uiteindelijk de gemeente toch de aangewezen organisatie om dat probleem op te lossen. Om die reden zou een strikte terugbetalingsregeling in de vorm van een lening, of vooraf vastgestelde huurverhoging, geen zin hebben. Wel werden verdergaande afspraken tot afleggen van verantwoording en frequentere monitoring vastgelegd. Ieder half jaar willen de raadsleden cijfers zien, en voor de zomer moet er duidelijkheid komen over de plannen voor de leeg komende bovenverdieping.

Tot slot werd een besluit genomen over het gebruik van Tiliander door welzijnsorganisaties zoals Juvans en ContourDeTwern. Deze door de gemeente gesubsidieerde organisaties, nu gehuisvest in het pand aan Blokshekken, zouden gestimuleerd moeten worden zich te vestigen in Tiliander.

Delen: