banner

Dassen aangetroffen op Kampina Oisterwijk


De das heeft zich nu echt gevestigd in natuurgebied Kampina! Dit mooie nieuws bracht Das&Boom, nadat vrijwilligers twee bewoonde burchten op de Kampina hadden ontdekt. Natuurmonumenten is blij met deze nieuwe bewoner in haar gebied, want het laat zien dat het weer beter gaat met de das! Leefden er dertig jaar geleden nog maar 1200 dassen in ons land, nu zijn dat er weer 6.000. Dat herstel is het resultaat van decennialange samenwerking tussen natuurbeschermers en overheden. We zullen ons met elkaar blijven inspannen om dit prachtige dier te beschermen en te koesteren.

Waar vandaan

Een Dassenfamilie

Ruim twee jaar geleden werd er al eens een das gespot op de Kampina. Per toeval werd het dier tijdens een muizenonderzoek gefotografeerd met een cameraval. Zijn burcht is toen niet gevonden. Ook zijn twee jaar geleden enkele dassen door het opvangcentrum van Das&Boom uitgezet op het naastgelegen Landgoed Nemerlaer van Brabants Landschap. Mogelijk zijn de dassen op Kampina afkomstig uit deze herintroductiegroep, maar het is niet uitgesloten dat ze een langere weg hebben afgelegd vanuit het oosten.

Groene verbinding Dommeldal met Kampina

Tien jaar geleden is er door de gemeente Boxtel een groene verbindingszone gerealiseerd in het kader van het Natuurnetwerk Brabant. Deze loopt ten noorden van Boxtel en verbindt de natuur van het Dommeldal via de landgoederen Venrode en Sparrenrijk met de natuur van de Kampina. Het is goed mogelijk dat dassen uit het Dommeldal via deze groene verbinding de Kampina hebben ontdekt. Vast staat dat er nu uitwisseling kan gaan plaatsvinden tussen de verschillende dassenpopulaties ten oosten en westen van Boxtel.

Bedreigingen voor de das

De das is het grootste landroofdier van Nederland. Met zijn beerachtige zwart-witte verschijning wordt hij ook wel de panda van de lage landen genoemd. In de vorige eeuw ging het snel bergafwaarts met de das en was hij 30 jaar geleden bijna uitgestorven. De intensivering van de landbouw en de schaalvergroting die daarmee gepaard ging, hebben het leefgebied van de das ernstig aangetast. De enorme groei van het autoverkeer eiste ook zijn tol. Jaarlijks sneuvelt ongeveer een zesde deel van alle dassen in het verkeer.

Redding van de das

De oprichting van de Vereniging Das&Boom betekende een ommekeer in het leven van de das. Zijn burchten worden nu beschermd, er zijn veel dassentunnels aangelegd onder drukke wegen en groene verbindingszones zorgen dat de dassen zich kunnen verspreiden naar andere natuurgebieden. Van de inmiddels 6000 dassen die er nu weer in ons land leven, wonen er ongeveer 1200 in Brabant.

Delen: