banner

Besluit overweg Waterhoef moet voor derde keer


Voor de tweede keer krijgt het college (burgemeester en wethouders) opdracht het door hen genomen besluit opnieuw te onderzoek onderzoeken. Het gaat om de mogelijkheden van het verkeer, verkeersstromen, en het al of niet aanpassen van de overweg aan de Heusdensebaan in Oisterwijk en de zijstraat Nicolaas van Eschstraat.

Eerder werd dat gedaan omdat de raad van mening was dat inwoners bij het eerste besluit onvoldoende gehoord zijn en er onvoldoende gekeken is naar alternatieven en andere omgevingsfactoren in de wijk; betreffende de wijk Waterhoef, het verkeer door de Nicolaas van Eschstraat, Peperstraat en omgeving, en de aanpassing van de overweg aldaar. Er volgde een uitgebreidere procedure en een nieuw besluit. Later werd het ook gedaan door partij PGB, maar die kreeg geen gehoor. Deze week is het de bezwarencommissie die namens inwoners uit de wijk een uitspraak heeft gedaan over het tweede besluit en dit onvoldoende acht.

Het huidige verkeersplan omvat onder andere het instellen van een verplichte rijrichting en het afsluiten van afslaand verkeer richting de Nicolaas van Eschstraat. Dit wil de gemeente omdat dit veiliger is voor de overweg en het kruisende treinverkeer. De commissie heeft niet gezegd dat dit niet door mag gaan, maar wel aangegeven dat de gemeente het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. De kans is groot dat de gemeente alsnog met aanvullende motivaties komt.

Delen: