Wethouder Haaren valt over cijfers provincie


‘Onzorgvuldig’ noemt wethouder Eric van den Dungen het, een ‘foutje’ zegt hij op twitter. Provincie Brabant heeft in een van haar brieven naar de Gemeente Haaren, waarin de provincie aangeeft snel werk te maken van de voorgenomen opsplitsing en herindeling, een voorbeeld genoemd. Dat voorbeeld is volgens wethouder van den Dungen onjuist. ‘De provincie Brabant laat de inwoners van Haaren weten dat 25% van de mensen die gebruik maken van de Bieb in Vught, uit Helvoirt afkomstig is…’ en die gegevens zijn volgens de wethouder onjuist: ‘6,45% van de mensen die boeken lenen bij de Bieb in Vught, komen uit Helvoirt. Dat is net geen 25%, toch?’ Met deze boodschap zet de Haarense wethouder het rapport van onderzoeker Roel Augusteijn in een schaduw van wantrouwen.

Het verschil in cijfers van de bibliotheek, doet overigens niets af aan de vele interesses en gebruiken die de inwoners van het Dorp Haaren gemeen hebben met de samenleving van Oisterwijk. Dat bleek al in 2010, toen wij zelf onderzoek hebben gedaan naar de verbinding van inwoners uit het Dorp Haaren met Oisterwijk, en dat bleek zeker ook uit de eerdere raadplegingen die de Belangengroep Toekomst Haaren en de Gemeente Haaren afgelopen jaren hebben gedaan bij haar inwoners. De conclusie was dan ook duidelijk: Als de gemeente Haaren gaat opsplitsen, en dat is eerder al door de raad besloten, dan wil de meerderheid van de geraadpleegde inwoners van Dorp Haaren zich aansluiten bij Oisterwijk.

De provincie heeft aan de Gemeente Haaren laten weten dat deze nu snel moet handelen. Voor de zomer moet een en ander besloten worden; 20 april wil Van de Donk, de Commissaris van de Koning, een reactie op zijn brief.

 

Delen: