banner

Vervolg proces opsplitsen Haaren moet voor de zomer


De provincie heeft besloten dat de Gemeente Haaren nu snel moet handelen. In haar brief aan de gemeente geeft de provincie duidelijk te kennen zorgen te hebben die na hun recente overleg niet zijn weggenomen. Het proces tot herindeling langer uitstellen is overduidelijk een gepasseerd station.

Niet constructief

De Provincie is van mening dat Haaren richting haar inwoners niet op een constructieve manier investeert in de toekomstige relatie met de buurgemeenten. Dit is voor een goed proces van groot belang. Ook ontbreekt volgens de Provincie in Haaren de bestuurskracht. Een probleem dat de gemeente zelf vorig jaar in haar raadsbesluit heeft omschreven, maar niet erg happig acteert op de oplossingen die worden aangeboden.

Referendum

Hoewel het er niet letterlijk staat, verwijst de provincie wel naar het besluit van de gemeenteraad van Haaren, waarin werd aangegeven dat de gemeente op termijn gaat opsplitsen. Die vraag in een referendum stellen lijkt overbodig; wel zou men kunnen vragen hoe zo’n opsplitsing er volgens de inwoners uit kan zien.  Zelf kwam de gemeente eerder niet tot het vaststellen van een juiste bevraging. Om te helpen, wil de Provincie samen met de gemeente Haaren nog voor de zomer een referendum organiseren, gericht op een opsplitsingsdatum van 1-1-2020.

Ingrijpen

Langer wachten is voor de provincie in ieder geval geen optie. De toon van de brief geeft genoeg aanleiding om ingrijpen van de provincie te verwachten, mocht gemeente Haaren nu weer de boot afhouden.

 

Delen: