banner

Raadsspreekuur in Wijkcentrum Bunders


Op maandag 10 april van 19.00 tot 20.00 uur is er raadsspreekuur in Trefcentrum De Bunders. 

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met 4 raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

Speelplaats Brede basisschool De Bunders - Oisterwijk nacy van de pol 9 10 2014Wat gebeurt er met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

Spreekuren 2017

Er zijn meer spreekuren gepland in 2017. Deze zijn op:

  • Maandagavond 12 juni in Den Boogaard
  • Maandagavond 18 september in de Waterhoef
  • Donderdagavond 23 november in de Pannenschuur

De spreekuren zijn altijd van 19.00 tot 20.00 uur.

Delen: