banner

Gemeente Oisterwijk start met vertrouwenspersoon


Er komt een vertrouwenspersoon voor het sociale domein in Oisterwijk. Deze helpt mensen bij problemen bij het aanvragen van zorg of ondersteuning bij de gemeente. Het was een wens van partij PrO.

Vanaf 2012 heeft PrO om een zogenaamde Sociaal Raadsman gevraagd. Door de instelling van een vertrouwenspersoon wordt de belangrijkste functie van Sociaal Raadsman (onafhankelijk meehelpen bij het oplossen van problemen in het sociaal domein) ingevuld.

Al vele jaren bleek er in Oisterwijk behoefte te zijn aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon, die inwoners de weg wijst in het sociale domein en die weet waar inwoners met hun vraag over de gemeente of over hun zorgaanbieder naar toe kunnen. Een vertrouwenspersoon luistert naar de problemen van een inwoner en helpt bij het oplossen, onder andere door te bemiddelen. Inwoners worden daarmee beter gehoord. Dit voorkomt dat inwoners de formele klachtenprocedure of beroepsprocedure moeten doorlopen, met het risico  dat de relatie op scherp komt te staan.

PrO heeft de noodzaak voor een vertrouwenspersoon toegelicht in haar discussienotitie ‘Meldpunt Sociaal Domein’ in mei 2016. Ze heeft de gemeentelijke commissie Inwoners -die hierover gaat- overtuigd van de noodzaak van zo’n onafhankelijk persoon, los van de gemeente en los van de instellingen die in Oisterwijk actief zijn op het sociale terrein. En nu hebben ook Burgemeester en Wethouders van Oisterwijk besloten een vertrouwenspersoon in te stellen. PrO is erg blij dat haar initiatief heeft geleid tot dit positieve resultaat. De vertrouwenspersoon gaat zo snel mogelijk aan de slag.

Delen: