banner

Gemeente Haaren reageert gelaten op ingrijpen Provincie


De Gemeente Haaren reageert gelaten op het voorgenomen ingrijpen van de Provincie, dat start met een onderzoek naar de bestuurskracht van deze gemeente.

De Provincie Brabant, Gedeputeerde Staten, gaat bestuurlijk ingrijpen bij de Gemeente Haaren. ‘Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de raad en het college van B&W van Haaren een effectief vervolg geven aan het raadsbesluit tot splitsing van de gemeente Haaren. Dit komt mede door de gebrekkige samenwerking met buurgemeenten en onvoldoende urgentiebesef,’ aldus Gedeputeerde Staten.

De reactie van Gemeente Haaren is opvallend rustig en richt zich ook hier niet op een snelle actie, maar op een verdere toekomst: ‘De gemeente Haaren kijkt samen met haar inwoners voortdurend naar de toekomst van de vier dorpen. Het leven in de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel is goed. In de toekomst ontstaat er naar verwachting een moment, dat het voor de inwoners van onze dorpen beter is om op te splitsen. De raad van Haaren wil het hele proces met het oog op die toekomst¬† zorgvuldig doen en nam hiertoe op 16 maart een motie aan. Het college houdt ook nu, na het bericht dat de Provincie¬† een bestuurskrachtonderzoek gaat doen, vast aan de koers die door de gemeenteraad is ingezet: voor de zomer alle inwoners informeren en in het najaar de meningen vragen. Tot dan bouwen we samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zelfbewust verder aan de toekomst van de vier dorpen. Het belang van de inwoners staat voorop. Daar maken wij ons hard voor.’

De grote vraag is, of deze gemeente die ruimte en tijd krijgt van de Provincie en of omliggende gemeenten hierop willen of kunnen wachten.

Delen: