banner

Provincie help ons bij spoedige herindeling met Haaren


Belangengroep Toekomst Haaren uit haar zorgen richting Gedeputeerde Staten.Dit komt tot uiting in de brief die de Belangengroep Toekomst Haaren vandaag verzond aan de Provincie Noord-Brabant.

In een brief aan de provincie stelt de belangengroep dat het besluit tot opsplitsing eerder al genomen is, en dat de huidige raad en college van Gemeente Haaren zich niet houden aan het onderliggende raadsbesluit: ‘… aan de uitvoering van dit Raadsbesluit van 21 april 2016 wordt door het Haarens college en een groot deel van de Haarense gemeenteraad geen gehoor gegeven. Men reageert passief en op het laatste moment. De burgers van de gemeente Haaren vragen zich af of het niet te veel gevraagd is voor het College om de opsplitsing zelf ten uitvoer te brengen en of het niet beter is dat de provincie dit proces gaat faciliteren.’

Zowel de provincie als omliggende gemeenten hebben wel snel en duidelijk gehoor gegeven aan het verzoek van Haaren, om na opsplitsing de delen van die gemeente onder hun hoede te nemen en zijn concreet en voortvarend te werk gegaan. In Haaren mist volgens de belangengroep de bestuurlijke daadkracht en de gemeente geeft zichzelf volgens deze belangengroep ‘…het brevet van onvermogen’. Het is dan ook duidelijk dat de belangengroep in deze brief om hulp en om ingrijpen vraagt: ‘Wij maken ons zorgen of dit college nog de wil en daadkracht heeft om de opsplitsing en samenvoeging verder uit te voeren. Ook de verhoudingen met de buurgemeenten zijn inmiddels flink verstoord. Beter is het om de uitvoering verder door de provincie (of een aangestelde bestuurder) te laten organiseren.’

De belangengroep geeft nogmaals aan graag betrokken te worden bij het proces, waarop ook de Commissaris van de Koning de heer van de Donk in zijn schrijven van 9 mei 2016 nadrukkelijk heeft aangedrongen, en de leden bieden hiertoe hun hulp aan. Vooral gericht op een snelle duidelijkheid naar de toekomst: ‘De stip op de horizon voor het opsplitsen van de gemeente Haaren, kan wat ons betreft nu worden vastgesteld, samen met de buurgemeenten. Eerst dan kan zo spoedig mogelijk gewerkt worden aan het gewenste toekomstperspectief voor de vier dorpen; met oog voor de kwaliteit van leefbaarheid en de economische-/sociale uitdagingen die op ons afkomen. De toekomst van elk van de 4 dorpen is ons meer dan lief!’

Lees de volledige brief op de website van Belangengroep Toekomst Haaren…

Lees meer in ons overzicht over Haaren bij Oisterwijk…

Delen: