banner

Kerkberichten: Protestantse Gemeente Oisterwijk


Hieronder leest u informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente in Oisterwijk:

Zondag 2 april: ds. Willemien Roobol uit Nieuwe Niedorp, 10.15 uur

Het is de vijfde zondag in de veertigdagentijd.
Vandaag wordt Ivon Withaar bevestigd als ouderling Pastoraat.
De collectes zijn voor de diaconie en voor de eigen kerk: het kerkblad Samen op Weg.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.

Agenda

31 maart 17.30: Ontmoeting aan de tafel
31 maart 19.30: Concert Ensemble SACRALISSIMO, ‘De Bulgaarse Meistersinger’
1 april 19.30: Club 412
4 april 10.00: Creatieve groep
.
6 april 20.00: Leerhuisavond als voorbereiding op Pasen
Wim Weren, emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen, leidt de avond in. Thema is de wederopstanding van Lazarus. We wisselen van gedachten over de vraag waarop de christelijke hoop op een leven-door-de-dood-heen eigenlijk is gebaseerd. En waarom deze visie te verkiezen valt boven het idee dat met de dood alles over en uit is. Deze leerhuisavond is gericht op een breed publiek van belangstellenden in Oisterwijk en omgeving. Graag vooraf opgeven bij Anc Burggraaf, burggraaf55@hetnet.nl of telefonisch 013-5217474.
.
Over dit leerhuis én over alle andere activiteiten leest u meer op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl
Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

 

 

 

 

 

 

Delen: