banner

Zorgt Insaid voor het failliet van de politiek in Oisterwijk?


Op donderdag 16 februari 2017 werd in een raadsvergadering pijnlijk blootgelegd hoe de politieke verhoudingen in Oisterwijk liggen en hoe verziekt deze verhoudingen zijn. Een motie ingediend door PGB, ondersteund door PrO, met een zuivere verbetering van het democratisch proces, werd door een politiek spel tussen collegepartijen AB en VVD, schandalig naar de prullenmand verwezen. Een staaltje machtspolitiek dat Absoluut Beschamend is.

AB stelt dat de argumenten van PGB, PrO en actiecomités ‘populistisch geleuter’ en ‘stemmingmakerij’ zijn, ziehier hoe AB de betrokkenheid van de burger kwalificeert. Actiecomité Insaid Nee schiet zichzelf in de voeten, volgens AB. Een heel foute opmerking.

  • Bedoelt AB hiermee te dreigen dat zij het actiecomité nu zullen tegenwerken?
  • Bedoelt AB dat zij een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning zullen steunen via hun wethouder Peter Smit, Sjef Verhoeven en eventueel Ina Batenburg van vrind VVD?

De argumenten die Ruud van de Ven gebruikt inzake de motie van PGB, gesteund door PrO, zijn werkelijk totale onzin zijn en bovendien misleidend. Als je als fractievoorzitter van één van de coalitiepartijen deze argumenten opschrijft en publiceert, dan heb je echt niemand nodig die met modder gooit, je hebt dan de mestkar al over jezelf uitgestort.

Wat te denken van zijn  opmerking dat er helemaal geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend?! Of het onbenul of gebrekkig formuleren is, weten we niet. Wat we wel weten is dat die aanvraag tot twee maal toe is ingediend en nu alléén niet in behandeling is omdat de te overleggen documenten nog niet compleet zijn. Is toch net even iets anders hè?

De motie ging inderdaad niet over INSAID, maar in hoofdzaak over het maken van beleid en beleidsregels inzake het toepassen van de kruimelregeling, door Ruud van de Ven een mandaat van het College genoemd, met het doel burgers en ondernemers rechtszekerheid te geven.

Het College moet vóór zij de kruimelregeling toepast, een afweging maken of het belang van de aanvrager en mogelijke andere belangen (in het geval van INSAID de omwonenden) en de ruimtelijke ordening, niet  in onbalans zijn. Is dat wél zo, dan moet de uitgebreide procedure worden toegepast, die een meer uitgebreide ruimtelijke onderbouwing vraagt, zoals bij INSAID het geval is.

Eén voordeel heeft dit alles wel. De partijen laten zich steeds meer verleiden om hun ware gezicht te laten zien. Zo wordt glashelder welke partij de burger wil vertegenwoordigen en welke partij zo aan het pluche is gewend, dat ze meent dat ze er niet is om de burger te dienen, maar dat de burger gewoon naar ze moet luisteren. Een paternalistische instelling die in de jaren ’50 van de vorige eeuw nog opgeld deed, maar in 2017 toch uit den boze is.

Actiecomité Insaid NEE!, met ongeschonden voeten,  groet u.

Han Koopmans, Jan van Doorn, Ivo Maas

 

 

Delen: