banner

Verkiezingen voor Haaren bij Oisterwijk


Vandaag werd door de adviseur Augusteijn een rapport gepresenteerd waaruit blijkt dat Gemeente Haaren en de provincie nog deze zomer tot een definitief besluit moeten komen voor de verder procedure tot opsplitsing van de gemeente en herindeling van onder andere het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk.

De adviseur ziet een herindeling per januari 2019 niet als haalbaar. De Gemeente Haaren zou liever kijken naar 2022, maar voor de buurgemeenten is dat een ‘te ver van ons bed show’.  Reëel zou volgens de adviseur zijn te werken naar extra verkiezingen in november 2019, met een herindelingsdatum op 1 januari 2020.  Ondanks dat dit een gebroken bestuursperiode zou inhouden – geen vier maar twee jaar na de verkiezingen – zou hier de voorkeur naar uit gaan.

Vooropgesteld dat de huidige Gemeente Haaren dus nog dit voorjaar haar besluitvorming naar opsplitsing moet afronden en de opsplitsingsprocedure in gang gaat zetten. Wat de gevolgen zijn als de gemeente dit niet doet, is nog onbekend. de Provincie wil binnen zes weken van de gemeente weten wat deze gaat doen.

Delen: