banner

Op tijd en ontspannen vervoer naar de huisarts in Oisterwijk


Wilt u ook op tijd en ontspannen bij de dokter aankomen?

In Oisterwijk is  de vergrijzing relatief hoog te noemen. De groep inwoners van 65 jaar en ouder groeit in Oisterwijk met ruim 25%. Ouderen boven 85 jaar groeit maar liefst met 47%.  In Oisterwijk leven  we in een gezonde omgeving. Een stad(je) waar het goed vertoeven  is.

Niet voor alle inwoners is dit het geval, ouderen  hebben het niet altijd gemakkelijk. Een groot aantal van hen, ervaart  mobiliteit als een probleem van betekenis. Vele ouderen zijn om die reden eenzaam.  Wat zou het mooi zijn als wij als inwoners van de Parel van Brabant, hier gezamenlijk de schouders onder zouden zetten en zo deze inwoners de mobiliteit konden geven, waar men behoefte aan heeft. Dat kan bijvoorbeeld door u als vrijwillige chauffeur  aan te bieden bij het vrijwilligersvervoer in Oisterwijk, of door als donateur  of bedrijf  een aantal ritten voor kwetsbare inwoners voor uw rekening te nemen.

Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk (VVO) wil alle  inwoners motiveren om te helpen bij de oplossing van deze mobiliteitsproblemen en kreeg van de gemeente Oisterwijk hiertoe de nodige medewerking. Hieronder wil deze organisatie de inwoners informeren over de diverse mogelijkheden die de stichting te bieden heeft.

Op tijd bij de dokter, fysiotherapeut of dagopvang

Uit en thuis op de afgesproken tijd zonder omweg…

Inwoners van Moergestel, Heukelom en Oisterwijk die op een afgesproken tijd bij de huisarts,  fysiotherapeut, tandarts of hun dagopvang moeten zijn, kunnen vanaf nu  gebruik maken van de Pareltaxi. Alle inwoners die beschikken over een Regiopas, kunnen gebruik maken van deze dienst, waarbij aankomst en vertrektijden gegarandeerd worden. De stichting wil hiermee met name de ouderen in Oisterwijk ontzorgen. Voor hen het vervoer, met service en kwaliteit naar de menselijke maat brengen.

Hoe werkt het?
Voor een rit met deze nieuwe vorm van vervoer kunt u bellen met de Pareltaxi: 0800-4002020 (dit nummer is gratis) of mailen naar rit@pareltaxi.nl
Bestel uw rit minimaal een uur voor de gewenste aankomst op de bestemming.
Bezitters van de Regiopas betalen in de gemeente Oisterwijk een eigen bijdrage van € 1,30 per rit.

Wilt u meer weten over de Pareltaxi of het vrijwilligersvervoer, neem dan contact op met Stichting Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk, j.vanganzewinkel@ziggo.nl   of bel 06-53165445. In een persoonlijk gesprek  kunnen zij u uitvoerig informeren, hoe we met HEEL OISTERWIJK HELPT de mobiliteitsoplossingen voor deze inwoners naar een menselijke maat kunnen brengen.

DTZ logo low

Delen: