banner

Burgemeester en wethouders Oisterwijk ongeloofwaardig


‘Afspraak is afspraak’, zo is partij PrO van mening, ‘als PrO zijn wij zeer teleurgesteld in de wijze waarop met de belangen van inwoners wordt omgegaan…’

Het is het zoveelste bericht over de omgang van de gemeente met haar inwoners, hoe deze omgaat met meningen, of hoe men afspraken (in dit geval volgens partij PrO) negeert. Lees er over in deze ingezonden brief die gaat over parkeren in het centrum:

Afspraak is afspraak!

Eindelijk is de lang verwachte evaluatie van het parkeren rond het centrum naar de gemeenteraad gestuurd.

Inmiddels zijn we vier jaar verder vanaf de eerste door PrO georganiseerde bijeenkomst over de parkeeroverlast rond het centrum. Ondanks vele goede suggesties van bewoners uit straten rond het centrum (waarmee men zo aan de slag gekund had) , besloot het College, ondersteund door AB en VVD, dat er een werkgroep moest komen en een kostbaar onderzoeksbureau.
Ook werd besloten het parkeren in het centrum bij het onderzoek te betrekken. Dit leidde ertoe dat nogal wat ondernemers plaats konden nemen in de ‘klankbordgroep’. Hierdoor werden de belangen van de bewoners uit de straten rondom het centrum behoorlijk ondergesneeuwd.

Uiteindelijk bleek uit de gehouden tellingen in 2014 dat er inderdaad in nogal wat straten een té grote parkeerdruk aanwezig was. Echter, naar de wens van de omwonenden om blauwe zones in te stellen, werd niet geluisterd. Het bureau vond dat er op een aantal plekken vrij parkeren moest komen zodat op die manier de parkeerdruk uit de straten zou verdwijnen. Het College nam, samen met de coalitiepartijen, deze suggestie over. Daarbij werd eind vorig jaar een evaluatie toegezegd, waarbij nadrukkelijk werd gezegd dat indien er dan alsnog overbelasting zou zijn, alsnog een blauwe zone zou worden ingesteld. En u kunt het al raden: uit de evaluatie blijkt dat nog steeds een aantal straten overbelast zijn,. Er zijn door het invoeren van meer plekken voor vrij parkeren verschuivingen opgetreden, maar er blijven straten waar de overbelasting niet is verdwenen, terwijl er toegezegd is dat daar een blauwe zone zou komen. Maar dat gaat volgens het college niet gebeuren.

Hoe geloofwaardig ben je als college als je op deze manier met de belangen van inwoners omgaat? Al jaren hebben inwoners last van het feit dat ze hun auto niet in hun eigen straat kwijt kunnen en dan komt het college met de oplossing dat er onder meer vrij parkeren bij het zwembad mogelijk wordt gemaakt.
College, we hadden iets met elkaar afgesproken. Politiek moet geloofwaardig zijn en het college dient hierin een voorbeeld te geven.
Als PrO zijn wij dan ook zeer teleurgesteld in de wijze waarop met de belangen van inwoners wordt omgegaan.

Ruud van der Star
Fractievoorzitter PrO

Delen: