banner

Boek over Watersnoodramp en Oisterwijk


Afgelopen vrijdagmiddag 3 februari vond in Kafé van Leer de officiële presentatie plaats van het boek Door de ramp getroffen. Over de watersnoodramp van 1953 en de opvang van evacués in het Oisterwijkse vakantiepark De Staalberg. Het eerste exemplaar werd door auteur Martin van der Waals aangeboden aan Cees Gebraad uit Oude-Tonge. Gebraad verbleef in 1953 als jonge jongen op De Staalberg.

De watersnoodramp van 1953 staat in het collectieve geheugen van Nederland gegrift als een van de ernstigste die zich ooit in ons land heeft voorgedaan. Vele mensen verloren het leven en tallozen huis en haard. Ook aan Oisterwijk ging deze catastrofe niet voorbij, maar dan op een andere manier. Getroffen door het leed van zovelen verleende Oisterwijk hulp, net als overigens heel Nederland en ook landen ver daarbuiten.

Een van die vormen van hulpverlening was het opvangen van evacués die vanuit de overstroomde gebieden in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant naar ‘drogere oorden’ moesten vluchten.

Links auteur Martin van der Waals en rechts Cees Gebraad uit Oude Tonge die 8 jaar oud was toen hij in Oisterwijk werd opgevangen (Foto: Piet Jacobs).

Er werd in het recente verleden een lijst gevonden met daarop de namen van 17 gezinnen die in Oisterwijk als evacués verbleven hebben op het vakantiepark De Staalberg aan de Scheibaan. Oisterwijker Martin van der Waals lukt het om van een aanzienlijk deel van deze gezinnen, drieënzestig jaar na dato, nazaten te vinden die hun persoonlijke herinneringen aan het verblijf op De Staalberg konden en wilden meedelen. Deze gezinnen kwamen onder meer uit Fijnaart, Oude-Tonge, Kerkwerve, Stavenisse, Kapelle, Steenbergen en Zevenbergsehoek. Van der Waals legde ze vast in deze uitgave. Hiermee krijgt de historie van de ramp een persoonlijk gezicht. Bij zijn speurwerk kreeg hij de medewerking van Jaap Schoof, oud-directeur van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Tevens komen de andere vormen van hulp die Oisterwijk heeft gegeven aan bod, onder andere de rol die de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis hierbij gespeeld heeft. Zij trokken naar het rampgebied om hulp te beiden en zorgden onder meer voor de inzameling van hulpgoederen in Oisterwijk. Voortrekkers daarbij waren Carol Schade, Andreas Hazen en dokter J. Lacroix. Het plaatselijk blad Kerkklokje vroeg in een hoofdartikel met de pakkende titel ‘Gods stem in de bulderende zeeën’ aandacht voor de ramp en de Oisterwijkse Padvindersbeweging voerde aktie onder het motto “Mouwen omhoog, ons land moet droog”. Wat Oisterwijk, de Oisterwijkse gemeenschap, deed bij de watersnoodramp van 1953 is een verhaal dat niet eerder werd verteld. Op basis van persoonlijke verhalen, brieven, documenten en verslagen slaagde auteur Martin van der Waals er in een ‘nieuw hoofdstuk’ aan de geschiedenis van de watersnoodramp van 1953 en aan die van Oisterwijk toe te voegen. Veel foto’s, zowel historische als hedendaagse, verrijken het boek.

Jaap Schoof, liet na lezing van het boek weten ‘het bewonderenswaardig te vinden dat Van der Waals zoveel aspecten van de ramp heeft weten te belichten’.

Het 136 pagina’s tellende boek, verschenen als deel 8 in de Oisterwijkse Historische Brochurereeks, is voor €12,00 te koop bij VVV Oisterwijk, Bruna Oisterwijk, Boekhandel Oisterwijk, het Heemcentrum van De Kleine Meijerij, het Watersnoodmuseum en via de website www.kwartiervanoisterwijk.nl

 

Delen: