banner

Kerkberichten: Protestantse Gemeente Oisterwijk


Hieronder leest u informatie over de activiteiten van de Protestantse Gemeente in Oisterwijk:

Kerkgebouw: Kerkstraat 64 Oisterwijk
Predikant: vacature

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

Het Protestantse kerkje in de Kerkstraat in Oisterwijk. (tekening Pierre Lombarts)

Scriba: Marjan van Wijngaarden Lijsterbeslaan 54, 5056 XK Berkel-Enschot, telefoon 013-5332129, scriba@pkn-oisterwijk.nl
Ontmoetingscentrum De Voorhof, Kerkstraat 62.
Voor gebruik: Jan van Ekris, le Sage ten Broekstraat 12 5062 CT Oisterwijk, telefoon 013-5211057, e-mail: janvanekris@home.nl

Zondag 15 januari: ds. Sjirk van der Zee uit Sleeuwijk, 10.15 uur
We vieren de Maaltijd van de Heer.
De collectes zijn voor de Diaconie en voor de landelijke kerk: voor de oecumene.
Er is jeugdkerk, kindernevendienst en crèche.
Agenda
13 januari 20.00 uur: Concert door Neva Ensemble uit St. Petersburg
18 januari 10.00 uur: Gespreksgroep voor ouderen
18 januari 20.00 uur: Lezing van de Eenheid in Den Bosch. Met onder meer Mgr dr. Gerard de Korte, bisschop van het Bisdom ’s-Hertogenbosch
Kijk voor meer informatie over alle activiteiten op onze website: www.pkn-oisterwijk.nl

 

 

 

 

 

 

 

Delen: