banner

Kerkberichten: Joanneskerk in Oisterwijk


Hieronder leest u informatie over de activiteiten in de Joanneskerk in Oisterwijk:

 

Een blik op de Joanneskerk en parochie. (foto Joris van der Pijll)

Een blik op de Joanneskerk in Oisterwijk. (foto Joris van der Pijll)

 

 

 

 

Kerkberichten H. Joannes van Oisterwijk, 19 – 25 januari 2017

 

Donderdag 19 januari

9.15 uur: Rozenkransgebed

18.00 uur: Aanbidding

19.00 uur: Eucharistieviering, t.i.v. José Karafantis-Marcelissen (jgt).

19.45 uur: Lofprijzing

 

Vrijdag 20 januari

18.00 uur: Aanbidding

19.00 uur: Eucharistieviering

 

Zaterdag 21 januari

10.00 uur: Gezongen eucharistieviering met het Gilde Sint Sebastiaan vanwege de Staatsiedag.

 

Zondag 22 januari

11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, t.i.v. Overleden ouders Vugts-van der Schoot en zoon Ad.

 

Maandag 23 januari

12.00 uur: Eucharistieviering

 

Dinsdag 24 januari

12.00 uur: Eucharistieviering

 

Woensdag 25 januari

12.00 uur: Eucharistieviering

 

Gedoopt

Op zondag 15 januari is Semm de Kort gedoopt; wij feliciteren de ouders met deze hergeboorte.

 

Kinderactiviteiten

Zondag is er onder de eucharistieviering: Kinderkerk, Kinderwoorddienst en Tienerkwartier.

 

Overweging

Jezus roept Simon en zijn broer Andreas om hen te maken tot vissers van mensen. Hij roept ook u, niet om u te laten intreden in een klooster of om priester te worden, ook al zou dat kunnen, maar om uw leven te leiden naar het evangelie, opdat u in uw doen en laten zult uitstralen dat u bij Hem hoort, van wie wij pas de geboorte vierden. Als alle christenen over de gehele wereld dat zouden doen, zal de wereld veranderen, want dan geven christenen de Geest Gods de gelegenheid om door hen zijn werk te doen en Hij alleen kan het aanschijn der aarde vernieuwen, dar is geen president of koning toe in staat.

 

Woord van het pastoraal team

De LEVENSKERK is helemaal leeg op 13 januari

Dat was een hele opgave en in zekere zin was het ook een karwei met een dubbel gevoel: enerzijds goed om allerlei spullen een nieuwe bestemming te geven, maar anderzijds een tragedie omdat een gebouw geen kerk meer is.

Na de slotviering van 1 januari 2017 is met vereende krachten de gehele kerk en het voorste deel (voormalig buurthuis “de Luifel”) leeg gemaakt. De nieuwe huurder Wyzorg kan nu de binnenkant gaan aanpassen en de Jozefparochie, als eigenaar, kan het dak gaan vernieuwen.

Met zorg zijn alle waardevolle zaken herbestemd: alle liturgische zaken blijven binnen de Sint Jozefparochie (bijvoorbeeld het altaar is naar de Joanneskerk gegaan en het tabernakel naar de Sint Jan’s Onthoofding en de belklok naar de Lambertuskerk). Het meubilair is voor een groot deel naar een nieuwe school in Gent (België) gegaan en naar de Joanneskerk en voor een klein deel naar Tuin de Es (startende zorgboerderij) in Haaren en de kringloopwinkel Re-Use. Het schoolbord is naar een vakantiewoning voor kinderen met zorg in Italië gegaan, de vleugel is verkocht aan de familie van pastoor Ton van Loon en de kerststal van kunstenares Cia van Boort is naar de heemkundekring Oisterwijk verhuisd. De geluidsinstallatie gaat via Caritas in Schijndel naar een bisdom in Roemenië.

Verschillende parochianen hebben nog een klein aandenken mee naar huis kunnen nemen. Er is gelukkig maar weinig als afval weggegooid.

Bert Blesgraaf

 

Lourdes

Als u dit jaar naar Lourdes wilt op bedevaart, kom dan naar de informatiemiddag in de kelder van de Joanneskerk. Deze informatiemiddag is zaterdag 21 januari en begint om 15.00 uur.

 

Alpha-cursus

Dinsdagavond begint de Alpha-cursus in de pastorie van de Joanneskerk (aanvangstijd 18.30 uur). Twijfelt u nog? Neem dan eens contact op met:

Annie Schrama (013-5282060; annie.schrama@home.nl) of met Monique Emmen (06-37374418; monique.emmen@home.nl).

U bent van harte welkom!

 

Delen: