banner

Kerkberichten: Joanneskerk in Oisterwijk


Hieronder leest u informatie over de activiteiten in de Joanneskerk in Oisterwijk:

 

Een blik op de Joanneskerk en parochie. (foto Joris van der Pijll)

Een blik op de Joanneskerk in Oisterwijk. (foto Joris van der Pijll)

 

 

 

Zaterdag 7 januari

Geen eucharistieviering

 

Zondag 8 januari

11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, t.i.v. Jan de Bresser (1ste jgt); Sjef Schoones (mgd); Kees en Anna de Jong-van Iersel en zwager Jan van den Berg (jgt); Hanneke Pessers-van Laarhoven; René Verhoeven (verj).

 

 

 

 

Kindernevenactiviteiten

Er zijn geen kindernevenactiviteiten.

 

Overweging

Openbaring des Heren

De wijzen, die Jezus kwamen zoeken, belandden bij Herodes, want die zou wel weten waar de nieuwe koning te vinden zou zijn, uiteindelijk was hij niet voor niets koning. Maar Herodes had de hogepriesters en schriftgeleerden nodig voor duidelijkheid en die wezen de wijzen de weg naar Bethlehem en zo vonden de wijzen Jezus en ze aanbaden Hem. Het Kind moet zo’n indruk op deze heidense wijzen gemaakt hebben, dat ze de boodschap van Godswege in een droom begrepen en er naar handelden. Wie eenmaal Jezus heeft ontmoet, begrijpt veel meer van God en van zijn boodschappen en hij of zij gaat overeenkomstig het leven leiden. Moge u Hem spoedig in uw hart ontmoeten, dat wensen wij u van harte toe.

 

 

Delen: