banner

Durendael Oisterwijk in debat over duurzaamheid


Op vrijdag 9 december organiseert 2College Durendael voor de vijftiende keer een Politieke dag voor alle bovenbouwleerlingen havo en vwo. Anders dan voorgaande jaren zal deze dag geheel in het teken staan van het thema ‘duurzaamheid’. ‘Spaarzaam omgaan met energiebronnen is een belangrijk aspect voor de toekomst, wat ook in het onderwijs gestalte hoort te vinden’, aldus Hans Burgmans, directeur van 2College Durendael. ‘De Politieke dag is bij uitstek een geschikt moment om ook de leerlingen hiervan bewust te maken.’

Politieke dag in de aula van 2 College Durendael

Politieke dag in de aula van 2 College Durendael

Tijdens de Politieke dag zullen de leerlingen zelf worden aangezet tot het nadenken over duurzaamheid. Wat vinden zij belangrijk? Welke mogelijkheden zien zij? En welke politieke partij sluit het best aan bij hun standpunt? Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaan de leerlingen in debat met zowel landelijke als lokale politici van de verschillende partijen. Ook gaat er een groep op bezoek in het gemeentehuis van Oisterwijk (bijwonen raadsvergadering?). Daarna brengen de leerlingen een stem uit op de partij van hun keuze. De uitslag zal na de lunch bekend worden gemaakt.

‘Naast aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs, willen we ook vooral een duurzaam gebouw realiseren. Daarom zijn we actief op zoek gegaan naar verbeteringen. Een van die verbeteringen is het gebruik van ledlampen. Tijdens de Politieke dag zal op ludieke wijze de laatste hand worden gelegd aan de overstap naar ledverlichting. De school krijgt hierbij steun van de Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk) en de initiatiefnemers van Brabant Led’s Go in de vorm van 670 gratis ledlampen. De overstap zal symbolisch worden verricht door de jongste leerling van de bovenbouw.

Ledverlichting in de hele school is een nieuwe stap op weg naar een duurzame school. In de afgelopen periode heeft de school een aantal initiatieven ontplooid op het gebied van duurzaamheid. Zo is er recent een aanbesteding gedaan voor het plaatsen van meer dan 600 zonnepanelen op het dak van de school. Eind vorig schooljaar zijn in de leslokalen automatische lichtknoppen met bewegingssensoren geïnstalleerd. ‘Maar er is nog veel meer te bedenken’, volgens Niek van Moorsel, initiatiefnemer van de Politieke dag en lid van de commissie duurzaamheid. ‘We zijn dan ook erg benieuwd hoe onze leerlingen denken over duurzaamheid en bij welke partij zij daarbij gehoor vinden.’

Delen: