banner

KVL Monument blijft behouden


Het KVL monument, de wereldbol met naald, zal door de firma Boei worden opgekocht. Arno Boon van Boei heeft dat zondagmiddag bekend gemaakt tijdens de feestelijkheden op de KVL, met de boekpresentatie en het concert van Asterius.

Het monument zoals dat in 1941 werd geplaatst (Archief Oisterwijk in Beeld).

Het monument zoals dat in 1941 werd geplaatst (Archief Oisterwijk in Beeld).

De Tufsteen waaruit het beeld is gevormd, moet droog gehouden worden om verder verval door het weer tegen te gaan. In samenspraak met Monumentencommissie,  Rijks monumentendienst, Heemkundekring,  Gemeente, Provincie, EKWC en de historici van Oisterwijk in Beeld heeft Boei besloten eigenaar te willen worden van dit monument en het voor de toekomst te behouden.

Het monument is 6 meter hoog. Een oplossing kan zijn te zorgen voor een  overkapping op de huidige locatie, of opdelen en verplaatsen naar binnen. Te denken valt dan aan een plek in de doorgang bij EKWC, een nog te realiseren atrium in het U-gebouw, de machinekamer, de voormalige hoofdingang of… de exacte locatie is nog niet bekend.

Zeker is dat het monument een eigenaar krijgt met toekomstplannen tot behoud van dit 75 jaar oude kunstwerk.

Delen: