banner

Klachten Tilburgers over #IntentsFestival Oisterwijk behandeld


De gemeente Oisterwijk, de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) en de organisatie van Intents Festival hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van de geluidklachten tijdens het Intents Festival dat van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni plaatsvond in de gemeente Oisterwijk. Volgens de analyse is het zeer aannemelijk dat een bijzondere weersomstandigheid (inversie) een negatief effect heeft gehad op de geluidverplaatsing.

Meldingen
In totaal zijn 354 meldingen ontvangen, met name uit de regio Tilburg. Verschillende melders hebben twee of meerdere meldingen gedaan, het aantal melders valt dus lager uit. Daar staat tegenover dat enkele organisaties waar gemeld is (OMWB en klachtenlijn Intents) niet altijd bereikbaar waren doordat de lijn overbezet was. Ter vergelijking, in de twee voorgaande jaren zijn slechts 3 meldingen per jaar binnengekomen.

Metingen
Uit de geluidmetingen van de OMWB is geconcludeerd dat het evenement Intents Festival op het moment van de metingen voldeed aan de geluidgrenswaarden uit de vergunning. De OMWB heeft op verschillende momenten op verschillende locaties metingen verricht.

Weersomstandigheden
Meteogroup is gevraagd naar de weersomstandigheden tijdens het weekend van 3 tot en met 5 juni. Weersomstandigheden kunnen namelijk van grote invloed zijn op de verplaatsing van geluid. De belangrijkste meteorologische factor die van belang is voor hoe ver geluid draagt in de atmosfeer, is het wel of niet aanwezig zijn van inversie. Normaal gesproken neemt de temperatuur af hoe hoger je in de atmosfeer komt. Als de temperatuur juist stijgt als je hoger in de atmosfeer komt, spreekt men van inversie. Meteogroup heeft aangegeven dat tijdens het festival de inversie op een ongunstige hoogte heeft gezeten, hoger dan normaal. Hierdoor heeft het geluid zich ver kunnen verplaatsen.

Conclusie
Het evenementenbeleid van de gemeente Oisterwijk is actueel (2015) en het college staat achter de (geluid)normen die hierin zijn opgenomen voor evenementen. Dit soort weersomstandigheden is onvoorspelbaar. Zowel in het evenementenbeleid als bij de vergunningverlening is het niet mogelijk om op voorhand rekening te houden met atmosferische omstandigheden. Mocht dit verschijnsel in de toekomst vaker voorkomen (wellicht als gevolg van klimaatverandering) dan wordt bekeken of hiervoor aanvullende eisen gesteld kunnen worden. De ontwikkelingen op dit gebied houden we nauwlettend in de gaten.

Mensen die melding hebben gedaan van geluidsoverlast bij de gemeente Oisterwijk ontvangen hierover nog persoonlijk bericht.

Eerder bericht:

Veel klachten uit Tilburg over Intents Festival

Dit weekend is er weer Intents Festival in Oisterwijk. Veel klachten komen niet uit Oisterwijk, daar is het juist relatief stil.

Juist vanuit Tilburg komen er veel klachten binnen. Op Facebook en ook bij de Omgevingsdienst, de organisatie waar dergelijke klachten gemeld moeten worden, worden vanuit Tilburg klachten gemeld. Het geluid van het Festival van het Levenslied in Tilburg is ook bezig, maar een aantal inwoners in Tilburg geven aan dat ze juist last hebben van Intents Festival in Oisterwijk. Ook vanuit Hilvarenbeek worden klachten gehoord.

De organisatie van Intents Festival in Oisterwijk heeft speciaal voor klachten een nummer in gebruik, dat is 06-10512480. U krijgt iemand te spreken die in direct contact staat met de organisatie, de beveiliging en de verkeerscoördinator van het event.

Formele klachten kunnen gemeld worden bij de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (klik hier)

De overlast zal beperkt blijven tot middernacht, dan zal het programma eindigen met een eindshow.

Update:

Gemeente Oisterwijk heeft metingen verricht. De gemeente heeft verklaard dat deze binnen de normen blijven en vraagt bij overlast om begrip.

Delen:

Geef uw reactie

Graag met gepaste bewoording. Ongepast gedrag melden via mail@oisterwijknieuws.nl