banner

Vijftig jaar Levenskerk


Een levensverhaal van precies een halve eeuw, van oprichting tot de onttrekking uit de eredienst; de verhalen van de kerkgangers en draaiende krachten vormen een uniek historisch beeld. Vijftig jaar Levenskerk verwoord in een 256 pagina’s tellend geïllustreerd boekwerk.

door Joris van der Pijll

Op 6 maart 1966 werd de parochie Levenskerk door bisschop Bekkers officieel opgericht. ‘De kerk was oorspronkelijk bedoeld voor de groei van de wijk Bunders. Er zouden, zo werd in die tijd verwacht, 5000 inwoners in dat deel van de wijk komen wonen. Maar die groei werd beperkt en het werden er uiteindelijk slechts 2000. Daarna is men verder gaan bouwen in de Pannenschuur,’ aldus Wim Weren, de hoofdauteur van het boek. Ria Schoenmakers-van Osch en Paul Arts vormden met hem samen het redactieteam. ‘Maar feitelijk zijn er nog veel meer auteurs, want vele betrokkenen hebben hun inbreng in het boek gehad.’

Levenskerk in aanbouw

Levenskerk in aanbouw

De geschiedenis en het reilen en zeilen in de afgelopen vijftig jaar, wordt in het boek afgewisseld met ‘spiritueel strooigoed, zoals wij dat noemen. Het zijn teksten van ooit gezongen liederen, gedichten, kindertekeningen en zo meer.’ Samen vormen ze, net als de verhalen en foto’s van de parochianen, een beeld van de beleving van het geloof. ‘Het is een soort familieplakboek, waar we samen aan gewerkt hebben, herinneringen hebben opgehaald. Het draagt ook bij aan het verwerken van dit verlies.’ Het boek vormt een levensverhaal zoals dat in de Levenskerk heeft plaats gevonden, en dit jaar nog plaats zal vinden, tot het moment dat eind dit jaar de kerk uit de eredienst onttrokken wordt. ‘Er zijn gesprekken over wat er daarna met de kerk moet gebeuren, maar duidelijk is dat nog niet. Het zou ons wel aan het hart gaan als het verkocht en gesloopt gaat worden. Voor velen is de Levenskerk een heilige plek. Ze werden er gedoopt, zijn er getrouwd en hebben afscheid genomen van hun geliefden.’ Ook is niet duidelijk wat de parochianen gaan doen, als de kerk straks sluit. ‘Ieder zal zo zijn of haar eigen weg gaan zoeken.’

Poppenspeelster Cia van Boort, schepper van de kerstgroep Levenskerk.

Poppenspeelster Cia van Boort, schepper van de kerstgroep Levenskerk.

Uiteraard worden de verhalen en ‘het strooigoed’ vergezeld van oud en recent fotomateriaal. Daarvan is een kleine selectie opgenomen op deze pagina, waarmee alvast een beeld ontstaat van het levensverhaal van de Levenskerk; een kerk die in Oisterwijk bekendheid kreeg vanwege een andere vorm van kerkbeleving. ‘Vanaf het begin was het pionieren, en ontstond een gezamenlijke organisatie. En precies die ontwikkeling is in het boek duidelijk zichtbaar, en kan een voorbeeld vormen voor toekomstige kerkgemeenschappen. Met de fusies en daarmee groei van de parochies, is het belangrijk binding te behouden met de parochianen, de inwoners uit de wijk. De Levenskerk had zo’n wijkfunctie en dat is belangrijk, de betrokkenheid en het samenzijn bevorderen. Ik denk dat het een bron van inspiratie kan zijn voor anderen.’ De Levenskerk kenmerkt zich door een open en vrije omgang, met respect voor ieders vorm van geloofsovertuiging en de invulling daaraan. ‘In het boek komt dit ook duidelijk naar boven, soms ook met een uitgesproken mening.’ Mits onderbouwd, was ieders mening over het kerkse leven in de wijk, van harte welkom.

Het boek ziet op 21 september het levenslicht en wordt uitgegeven door de stichting Het Kwartier van Oisterwijk in de Oisterwijkse Historische Reeks. Anton van Dorp, namens deze stichting: ‘Het boek vormt historisch gezien een zeer interessant beeld over het kerkse leven in deze relatief jonge woonwijk. Eerdere boeken gaan bijna volledig over het instituut of over het gebouw, en vaak ook gericht op de voortgang van de kerk, met de toekomst in gedachte. Bij dit boek gaat het om de mensen en hun beleving, terugkijkend naar een periode die binnenkort afloopt.’

Meer informatie en voorinschrijving kan via www.kwartiervanoisterwijk.nl

Delen:

Geef uw reactie

Graag met gepaste bewoording. Ongepast gedrag melden via mail@oisterwijknieuws.nl